آمارجدید تعداد دانشجوی ایرانی در خارج کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   28 خرداد 1390-18 June 2011بازدید 3608


هر چند تا کنون آماری دقیق از تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج کشور ارائه نشده اما مدیرکل امور دانشجویان خارج کشور با تکیه بر نگاهی آماری اظهار داشت، حداقل نیم میلیون ایرانی در خارج کشور دانشجو هستند.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند خروج داوطلبان آموزش عالی از کشور گفت: پیشنهاد نمی‌کنیم افرادی که متقاضی تحصیل در مقطع کارشناسی هستند از کشور خارج شوند اما به نظر می‌رسد مردم دارند فرزندانشان را خارج می‌کنند.

وی درباره تعداد دانشجویان ایرانی در خارج کشور گفت: بر اساس برخی آمارها 80 هزار دانشجوی ایرانی در خارج کشور داریم که به قصد ادامه تحصیل در خارج کشور، ایران را ترک کرده‌اند. اما اعتقاد دارم بیش از این دانشجوی ایرانی در خارج کشور تحصیل می‌کنند.

مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم در این باره گفت: وقتی 6 میلیون ایرانی در خارج کشور داریم، حتی اگر هر خانواده ایرانی در خارج کشور را خانواده‌هایی 6 نفره در نظر بگیریم، بنابراین یک میلیون خانواده ایرانی در خارج کشور داریم که اگر هر خانواده "نصف دانشجو" هم داشته باشند، دست کم نیم میلیون دانشجوی ایرانی در خارج کشور مشغول تحصیل هستند البته این دانشجویان از جمله ایرانیانی هستند که با خانواده‌هایشان از کشور خارج شده‌اند نه آنها که خودشان برای ادامه تحصیل به خارج رفته‌اند.

مسلمی نائینی در ارائه آماری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج کشور به مهر گفت: در آمارها گفته شده 70 درصد دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج کشور در مقطع کارشناسی هستند که این تعداد کم هم نیست.


دانشجوی ایرانی در خارج کشور
اخبار روزنامه ها