تنها یک دانشگاه مالزی معتبر می‌شود/ در را به روی مالزی می‌بندیم

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   17 تیر 1390-08 July 2011بازدید 4319


تنها یک دانشگاه مالزی معتبر می‌شود/ در را به روی مالزی می‌بندیم
معاون دانشجویی وزیر علوم از اراده‌ای جدید برای تغییر فهرست دانشگاه‌های مورد ارزشیابی کشور مالزی خبر داد و گفت: "تا یک ماه دیگر تعداد دانشگاه‌های معتبر مالزی به یک دانشگاه تقلیل پیدا می‌کند."

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی در جمع دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که در مجتمع آموزشی فرهنگی آدینه گرد هم آمده بودند، گفت: "مالزی در بین دانشگاه‌های ایران فقط دانشگاه تهران را قبول دارد."

معاون دانشجویی وزیر علوم خطاب به دانشجویان گفت: "کدام حیثیت شما اجازه می‌دهد که هر کالجی در دنیا باز می‌شود، بنده هم بگویم بله و آن را معتبر بدانیم."

محمود ملاباشی در اظهاراتی صریح افزود: "تا یک ماه دیگر در را به روی مالزی می‌بندیم. یعنی می‌گوییم اگر فقط یک دانشگاه ایران را قبول داری، ما هم فقط یک دانشگاهت را قبول داریم."

وی خاطرنشان کرد: "دانشگاه صنعتی شریف را دنیا قبول دارد اما مالزی این دانشگاه را قبول ندارد. چه دلیل دارد ما دانشگاه‌های مالزی را قبول داشته باشیم."


تنها یک دانشگاه مالزی معتبر می‌شود در را به روی مالزی می‌بندیم
اخبار روزنامه ها