شرايط جديد تحصيل در برخي از كشورهاي خارج از كشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   07 شهریور 1390-29 August 2011بازدید 8277


مديركل امور دانش آموختگان خارج از كشور وزارت علوم تحقيقات و فناوري خبر داد:
شرايط جديد تحصيل در برخي از كشورهاي خارج از كشور
با اعمال شرايط و قوانين جديد از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخي از كشورهاي خارج از كشور با شرايط جديد دانشجو پذيرش مي كنند.مجلس آرا مديركل امور دانش آموختگان خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در گرجستان سه مركز آموزش عالي دانشگاهي وجود داشته كه يكي از اين سه مركز تا مقطع كارشناسي بوده و در دو مركز ديگر دانشجويان مي‌توانستند تا مقاطع بالاتر به تحصيل ادامه دهند.

وي افزود: گرجستان يكي از كشورهاي توريستي محسوب مي شود و امروزه متاسفانه برخي از افراد با هدف تفريح وارد دانشگاه هاي آن شده تا مدركي معتبر نيز به دست آوردند.

مجلس آرا تصريح كرد: با توجه به اهميت اين موضوع مسئولان وزارت علوم با لحاظ شرط معدل ديپلم و ساير شرايطي اقدام به مقابله با اين مسئله كرده تا هدف افراد تنها تحصيل در چنين كشور باشد و البته تا يك ماه آينده شرايط جديد اين گونه كشورها معرفي مي شود.


شرايط جديد تحصيل كشورهاي خارج از كشور
اخبار روزنامه ها