راه اندازي کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   25 مهر 1390-17 October 2011بازدید 4001
راه اندازي کانون موسسات اعزام دانشجو به خارجمدير کل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم، با اشاره به فعاليت بيش از 180 موسسه غير مجاز اعزام به خارج، گفت: آماري که در اين زمينه وجود دارد نشان مي دهد بيش از 180 موسسه غير مجاز در کشور فعاليت مي کند و بايد کاري کرد تا موسساتي که داراي مجوز هستند در اين خصوص اقدام و از منافعشان دفاع شود.

حسن مسلمي نائيني در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعداد موسسات غيرمجاز اعزام به خارج در کشور، اظهار داشت: آماري که از ابتداي مسئوليتم در اين حوزه دارم نشان مي دهد تعداد موسسات غير مجاز اعزام به خارج بيش از 180 موسسه در کشور است و بايد کاري کنيم که تنها موسساتي که داراي مجوز هستند در اين خصوص اقدام کنند.

وي با اشاره به راه اندازي کانون موسسات اعزام به خارج، ادامه داد: به همين جهت است که کانون موسسات اعزام به خارج را راه اندازي کرديم تا تصدي گري اين مسائل در وزارت علوم کمتر و باعث شود خود موسسات شخصيت پيدا کنند اين موسسات بايد خودشان پيگير اموراتشان با توجه به علم، مهارت و تجربه اي که در اين زمينه دارند، باشند.

مسلمي نائيني مديران اين موسسات را افرادي فرهيخته و دانشگاهي خواند و گفت: بسياري از مديران موسسات اعزام به خارج، فرهيخته و استاد دانشگاه يا از بازنشستگان وزارتخانه هاي امور خارجه، علوم و بهداشت هستند.

مدير کل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم، درباره اساسنامه کانون موسسات اعزام به خارج، گفت: اين اساسنامه را اعضاي موسسه نوشته اند. در ارديبهشت سال جاري در يک گردهمايي روساي موسسات 9 نفر را از ميان مديران انتخاب کردند تا اين اساسنامه تدوين شود که البته تدوين و براي تمام اعضا ارسال شده تا نظراتشان را اعلام کنند.

به گفته مسلمي نائيني، در گردهمايي بعدي اين اساسنامه تصويب و يک گروه به عنوان هيئت مديره اين کانون انتخاب مي شوندموسسات اعزام دانشجو،خارج
اخبار روزنامه ها