ارزشيابي مدارک دانشگاه هاي انگليس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   15 بهمن 1390-04 February 2012بازدید 2311


ارزشيابي مدارک دانشگاه هاي انگليس

مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم با اشاره به آخرين وضعيت ارزشيابي مدارک دانشگاههاي انگليس گفت: مدارک هيچ کدام از دانشگاههاي معتبر انگلستان به تازگي از سوي وزارت علوم فاقد اعتبار اعلام نشده است.

محمد حسين مجلس - مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصميم وزارت علوم درباره ارزشيابي مدارک دانشگاههاي انگلستان و تصميمات جديد در اين زمينه گفت: بي اعتبار شدن مدارک دانشگاههاي معتبر انگلستان از سوي وزارت علوم عميقاً تکذيب مي شود و وزارت علوم به تازگي تصميمي درباره ارزشيابي مدارک دانشگاههاي انگلستان نگرفته است.

وي در ادامه با بيان اينکه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم همانند گذشته مدارک دانشگاههاي انگليس را ارزيابي مي کند، تاکيد کرد: وزارت علوم قصد بي اعتبار کردن مدارک دانشگاههاي معتبر انگليس را ندارد.

اين مقام مسئول در وزارت علوم خاطرنشان کرد: در حالي که فرزندان بسياري از خانواده ها هم اکنون در دانشگاههاي انگليس مشغول به تحصيل هستند نبايد به جامعه شوک وارد کرد.

پيش از اين حسن غفوري فرد -عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام کرده بود: با توجه به سياستهاي اتخاذ شده دولت در قبال انگليس، وزارت علوم هم مدارک دانشگاههاي اين کشور را فاقد اعتبار مي داند.


ارزشيابي مدارک دانشگاه انگليس
اخبار روزنامه ها