لیست و اعلام وضعیت اعتبار دانشگاههای هلند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 3954
لیست و اعلام وضعیت اعتبار دانشگاههای هلند

با اعلام اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، کشور هلند دارای 146 دانشگاه و موسسه آموزش عالی معتبر برای تحصیل دانشجویان ایرانی است.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر، مدارک دانشگاههای هلند با 4 شیوه توسط وزارت علوم مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

مدارک‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ حرفه‌ای‌ پیشرفته ‌(MBO - Diploma) حداقل‌ 2 تا 3 سال‌ تحصیل‌ همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ با حداقل‌ گذراندن‌ دو سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ دبیرستان، "کاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک (Ingenieurb(ing.) / Baccalaureus (be.) / Bachelor (B) صادره‌ از تمام‌ مدارس‌ عالی‌ حرفه‌ای‌ (HBO)  دولتی، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.
مدارک Master / Doctoraal صادره از دانشگاه‌ها، "کارشناسیارشد " ارزشیابی‌ می‌شود.
مدارک‌ HBO- Master  صادره‌ از مدارس‌ عالی‌ حرفه‌ای ‌(HBO) دولتی‌ با حداقل‌ 2 سال‌ تحصیل‌ پیوسته‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارک‌ بند 2 یا کارشناسی، "کارشناسیارشد" ارزشیابی‌ می‌شود.
مدارک‌ Doctor - Ph.D با 4 سال‌ تحصیل‌ و ارائه‌ پایان‌ نامه‌ صادره‌ از دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک "دکتری" ارزشیابی‌ می‌شود.
گروه بندی دانشگاههای معتبر
بر این اساس، دانشگاهها و مراکز آموزشی هلند توسط وزارت علوم در 4 سطح گروه ارزیابی شدند که در گروه یک دانشگاههای ممتاز هلند در تمام مقاطع تحصیلی با 25 دانشگاه در لیست معتبرها قرار گرفته اند.
در گروه دو که شامل دانشگاههای جامع غیردولتی می شود مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تایید و مقطع دکتری فقط بعد از بررسی کیفی ( برگزاری آزمون، بررسی رساله یا مقاله) قابل ارزیابی است، در این گروه 9 دانشگاه قرار دارند.
دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی گروه سه شامل دانشگاههای علوم کاربردی دولتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با 44 دانشگاه معتبر است.
در گروه چهار دانشگاههای علوم کاربردی غیردولتی و سایر مراکز آموزش عالی هلند قرار دارند که فقط در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار دارند و پذیرش بر اساس بررسی کیفی از جمله برگزاری آزمون، بررسی رساله یا درخواست مقاله صورت می گیرد و در این زمره 68 دانشگاه معتبر قرار گرفته است.
هلند یک دانشگاه نامعتبر دارد
بر اساس اعلام وزارت علوم، مدارک صادر شده از دانشگاه Center for European Studies فاقد هر گونه اعتبار شناخته شد.
لیست تمام دانشگاههای معتبر در این نشانی الکترونیکی http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/2/ هلند.aspx قرار دارد.


لیست اعلام وضعیت اعتبار دانشگاههای هلند
اخبار روزنامه ها