اعتبار مدارک دانشگاه های آمریکا ارزیابی شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   24 آذر 1391-14 December 2012بازدید 2311
اعتبار مدارک دانشگاه های آمریکا ارزیابی شد

اعتبار مدارک دانشگاههای آمریکا در آذرماه از سوی اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس 51 دانشگاه در ردیف دانشگاههای نامعتبر آمریکا شناسایی شد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ امریکا که در ردیف گروه یک یا ممتاز قرار گرفته اند به 89 دانشگاه می رسد.

در این میان حدود 271 دانشگاه نیز در گروه دو یا خوب قرار گرفته اند اما اداره کل دانش آموختگان پیشنهاد کرده که اگر چه‌ مدارک‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ دو ارزشیابی‌ می‌شود، اما توصیه‌ می‌شود‌ در دوره‌های‌ کارشناسیارشد (Master) و دکتری(Ph.D)تنها در دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک ادامه‌ تحصیل‌ داده‌ شود.

پیش از این اعلام شد که مدارک 50 دانشگاه آمریکا بی اعتبار است، در حال حاضر یک دانشگاه به این لیست افزوده و تعداد نامعتبرها به 51 دانشگاه افزایش یافت.

لیست کامل دانشگاههای معتبر و نامعتبر در آدرس http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/2/آمریکا.aspx اعلام شده است.


اعتبار مدارک دانشگاه های آمریکا ارزیابی
اخبار روزنامه ها