دانشجویان دانشگاه های نامعتبر خارج چگونه به کشور بازگردند؟

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   02 دی 1391-22 December 2012بازدید 2507

دانشجویان دانشگاه های نامعتبر خارج چگونه به کشور بازگردند؟


آموزش - وزارت علوم از میان دانشگاه های 160 کشور، 2185 دانشگاه در دنیا را معتبر اعلام کرده است و مدرک و دوره تحصیل این دانشگاه ها در ایران معتبر است. اما همه دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در این 2185 دانشگاه درس نمی خوانند.

زهرا تالانی: مطابق این بررسی آمریکا با 360 دانشگاه دارای بیشترین دانشگاه معتبر و گرجستان و قرقیزستان دارای کمترین دانشگاه معتبر شناخته شده‌اند.

همچنین از میان دانشگاه‌های نامعتبر شناخته شده از سوی وزارت علوم، به ترتیب آمریکا با 44 دانشگاه غیرمعتبر، انگلستان با 17 دانشگاه، فرانسه با 12 دانشگاه و هندوستان با 8 دانشگاه بیشترین دانشگاه های غیرمعتبر را به خود اختصاص می‌دهند.


شرط انتقال از دانشگاه های نامعتبر
وزارت علوم هرسال اعتبارسنجی دانشگاههای خارج را انجام می دهد و دانشگاه های نامعتبر را اعلام می کند. از آنجایی که مدرک این دانشگاه ها در داخل کشور معتبر نیست از این رو محمد حسین مجلس آرا، مدیرکل دانش‌آموختگان وزارت علوم درباره نحوه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در دانشگاه‌های فاقد اعتبار از منظر وزارت علوم، تحصیل می‌کنند توضیح داد.

او درباره نحوه انتقال و پذیرش آن دسته از دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در دانشگاه بدون تایید وزارت علوم تحصیل می کنند، به مهر می گوید: این دانشجویان تنها در صورتی می توانند از دانشگاه بدون اعتبار به دانشگاه های داخل کشور منتقل شوند که برای کشور مذکور اعتبار دانشگاه محل تحصیل دانشجوی ایران تایید شده باشد، در غیر اینصورت امکان انتقال و پذیرش دانشجو در داخل کشور وجود ندارد.

مدیرکل دانش‌آموختگان وزارت علوم درباره انتقال دانشجویان دکتری به دانشگاه های داخل کشور گفت: برای انتقال دانشجویان دکتری محدودیت داریم، اعتبار مدارک دانشگاه هایی که دانشجویان ایرانی در آنها مقطع دکتری را می گذرانند حتماً باید از سوی وزارت علوم دارای اعتبار باشد.

به گفته مجلس آرا دانشجویان دکتری تنها در صورتی می توانند به داخل انتقال یابند که خودشان از یک دانشگاه در ایران پذیرش گرفته باشند: پس از اعلام نام این دانشگاه به سازمان امور دانشجویان، ما این دانشجو را به دانشگاه مد نظرش معرفی می کنیم.

مدیر کل دانش آموختگان وزارت علوم گفت: دانشجوی دکتری که به ایران منتقل می شود باید کاملاً همسو با ضوابط دانشگاه مد نظر اقدام کند چه بسا ممکن است واحدهایی که دانشجوی دکتری در خارج از کشور گذرانده مورد قبول دانشگاه داخل کشور نباشد.

او گفت: دانشجویانی که متقاضی انتقال به داخل هستند باید از طریق سامانه انتقال خارج به داخل که در سایت معاونت دانشجویان داخل فعال شده برای بارگذاری مدارکشان مراجعه کنند.


دانشگاه دانشگاه های نامعتبر کشور بازگشتن دانشجویان دانشگاهای نامعتبر دانشگاه های خارجی
اخبار روزنامه ها