جزئيات سپردن وثيقه ملکي براي اعزام دانشجو به خارج و هزینه های وثيقه در ارشد و دکتری

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   06 آبان 1392-28 October 2013بازدید 1381جزئيات سپردن وثيقه ملکي براي اعزام دانشجو به خارج و هزینه های وثيقه در ارشد و دکتری

چگونگي اجراي ماده 11 قانون اعزام دانشجو مبني بر دادن تعهد و سپردن تضمين معتبر اعلام شد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، شرايط و چگونگي اجراي ماده 11 قانون اعزام دانشجو مبني بر دادن تعهد و سپردن تضمين معتبر، اعلام شد.

بر اساس ماده 11 قانون اعزام دانشجو، لازم است تعهدات دانشجويان جهت بازگشت به کشور به نحو معتبر و قابل قبولي تضمين شود که اين امر به 3 روش امکان پذير است:

تضمين تعهدات قانوني دانشجو توسط 2 نفر کارمند، تضمين تعهدات قانوني دانشجو با ترهين ملک، تضمين تعهدات قانوني دانشجو به وسيله ضمانت نامه بانکي.

ضمانت نامه بانکي:

ضمانت نامه بانکي به عنوان روش سوم جهت تضمين تعهدات قانوني دانشجو مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.

2 -مبلغ ضمانت نامه بانکي:

براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد 30 ميليون تومان و براي دانشجويان مقطع دکتري 60 ميليون تومان اعلام شده است.

تعهد کارمندي:

دانشجوياني که قصد دارند تعهدات قانوني آنها توسط 2 کارمند تضمين شود به اين نکات توجه کنند:

شرايط کارمندان: فقط کارمندان رسمي دولت مي توانند تعهدات دانشجو را تضمين کنند.

ترکيب ضامنين، صرفاً به يکي از 2 شکل زير خواهد بود:

دو کارمند رسمي (قطعي يا آزمايشي) دولت که در زمان تنظيم سند تعهد مشغول به کار باشد؛ يک کارمند رسمي (قطعي يا آزمايشي) دولت که در زمان تنظيم سند تعهد مشغول به کار باشد، همچنين دو کارمند بازنشسته دولتي (جمعا 3 ضامن)

منظور از کارمندان دولت، شاغلين در هر يک از قواي سه گانه، شرکت هاي دولتي و نيروهاي مسلح است.

تعهد کارمندان بخش خصوصي، شرکت هاي سهامي خاص و عام و نيز شرکت هايي که حداقل 50 درصد سهامشان غيردولتي باشد، قابل قبول نخواهد بود.

تضمين تعهدات دانشجو، نيازمند ارائه "گواهي کسر از حقوق" نيست.

کارمندان پيماني، قراردادي، شرکتي، موقت و ... در زمره کارمندان رسمي تلقي نمي شوند.

ميزان تعهد ضامنين:

براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد 20 ميليون تومان و براي دانشجويان مقطع دکتري 40 ميليون تومان اعلام شده است.

وثيقه ملکي:

وثيقه ملکي روش ديگري است براي تضمين تعهدات قانوني دانشجويان که داراي شرايط و مراحلي به شرح ذيل است:

شرايط ملک:

صرفا املاک مسکوني قابل ترهين است، بنابراين املاک تجاري يا اراضي کشاورزي، باير و همچنين سرقفلي و ... قابل پذيرش نيست.

لازم است املاک مسکوني غيرموقوفه و بلامعارض باشد.

املاک مسکوني که به دليل اخذ وام در رهن هر يک از بانک هاي جمهوري اسلامي ايران است، چنانچه نيمي از اقساط مربوطه پرداخت شده و بدهي معوقه نداشته باشد، پس از اخذ مجوز کتبي بانک مربوطه قابل توثيق است.

املاک مسکوني که به هر دليلي در رهن اشخاص ديگري به غير از بانک هاي جمهوري اسلامي ايران باشد، قابل پذيرش نيست.

املاک مسکوني مشاعي قابل ترهين نيست مگر آنکه تمامي شرکاء مشاعي بدون استثناء سند تعهد را امضا کنند.

ميزان تعهد ضامن يا ضامنين:

براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد 20 ميليون تومان

براي دانشجويان مقطع دکتري 40 ميليون تومان


هزینه های تحصیل در خارج تحصیل در خارج امکان تحصیل در خارج شرایط تحصیل در خارج تحصیل در خارج مقطع دکتری
اخبار روزنامه ها