نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91 مهرماه 92

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسیارسال شده در   30 آذر 1391-20 December 2012بازدید 2419
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91 مهرماه 92


نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته مهندسی عمران - و مهندسی عمران - نقشه برداری 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته مهندسی نفت- طراحی فرآیندهای صنایع نفت,مهندسی نفت,صنایع گاز و مهندسی شیمی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91 و مهرماه92 رشته مهندسی برق گرایش مخابرات,قدرت,الکترونیک,کنترل و بیوالکتریک 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته مهنسی مواد - متالورژی صنعتی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91 و مهرماه 92 رشته مهندسی فضا - هوا فضا 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهر ماه 92 رشته مهندسی مکانیک و مهندسی خودرو 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته مهندسی کامپیوتر-سخت افزار و مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته مهندسی رباتیک 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهر ماه 92 رشته های مهندسی صنایع,مهندس مدیریت اجرائی و مهندس مدیریت پروژه 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهر ماه 92 رشته علوم کامپیوتر 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته کتابداری و اطلاع رسانی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91 و مهرماه 92 رشته علوم سیاسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه92 رشته مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر 0 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91 و مهرماه 92 رشته مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه92 رشته های عکاسی,هنرهای صناعی گرایش سفال,آبکینه,فلز,کاشی,منبت و معوق و نساجی سنتی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91و مهرماه92 رشته ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری,طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه ,هنر 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته مرمت بناهای تاریخی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91 و مهرماه 92 رشته مهندسی شهرسازی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته مهندسی کشاورزی - علوم صنایع غذایی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته منابع طبیعی - شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91و مهرماه 92 رشته مهندسی آب و خاک,مهندسی علوم کشاورزی,مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه92 رشته مهندسی پزشکی گرایش های بالینی,بیومکانیک و بیومتریال- فیزیک گرایش های اتمی و مول 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه92 رشته مهندسی راه آهن - خط و سازه های ریلی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته مهندسی پلیمر- تکنولوژی علوم رنگ 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهر ماه 92 رشته زیست شناسی عمومی و زیست-علوم گیاهی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته زمین شناسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91 و مهر ماه 92 رشته آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته حقوق 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته تاریخ 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91رشته آمار و کاربردها 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته فلسه و کلام اسلامی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91رشته علوم قران و حدیث 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91 رشته ی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91رشته ادیان و عرفان 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91رشته مدیریت جهانگردی و مدیریت دولتی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی علوم اقتصادی و اقتصاد نظری 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی حسابداری و مدیریت بازرگانی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته آموزش پیش دبستانی و دبستان,راه نمایی و مشاوره,روانشناسی عمومی,مدیریت برنامه ریزی آموزش 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته ریاضیات و کاربردها 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر 91 و مهر ماه 92 رشته جغرافیا روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه 92 رشته علوم ارتباطات گرایش های روزنامه نگاری و روابط عمومی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهرماه92 رشته های برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه,پژوهشگری, علوم اجتماعی و مددکاری 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهر ماه 92 رشته شیمی کاربردی و شیمی محض 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 و مهر ماه 92 رشته مترجمی زبان انگلیسی ویژه اقلیت های مذهبی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور91و مهر ماه 92 رشته مترجمی زبان انگلیسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته مترجمی زبان انگلیسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته ادبیات و زبان انگلیسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته زبان و ادبیات فارسی ویژه اقلیلت های مذهبی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته زبان و ادبیات فارسی 2,000 تومان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور 91 رشته زبان و ادبیات عربی 2,000 تومان
نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی مدیریت صنعتی سال 91 2,000 تومان


کارشناسی نمونه سوالات کارشناسی نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد از ۱۸ مهر آغاز می شود

اعلام نتایج نهایی دوره های کارشناسی علمی کاربردی ۲۷ مهر

ثبت نام در رشته های مهارت محور دوره کارشناسی ناپیوسته دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آغاز ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی کاربردی از ۱۷ شهریور

کارنامه آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۵ منتشر شد

نتایج نهایی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد پنجشنبه اعلام می شود

اعلام رشته محل‌های جدید در دوره های کارشناسی علمی کاربردی

نتایج کارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد/ پذیرش ۷۰ هزار نفر

مهلت ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی- کاربردی دوباره تمدید شد

ثبت نام ۶۴ هزار نفر در دوره های کارشناسی علمی- کاربردی

مراسم استقبال از دانشجویان علم و صنعت ۵ مهر برگزار می شود

آیین استقبال از دانشجویان دانشگاه هنر ۵ مهر برگزار می شود

کاهش شهریه کاردانی و کارشناسی رشته‌های بدون آزمون آزاد

جزئیات مصاحبه رشته های شرایط خاص کاردانی به کارشناسی اعلام شد

پذیرش رایگان دانشجوی کارشناسی دانشگاه مذاهب اسلامی

اخبار روزنامه ها