کاهش 15 درصدی ظرفیت پذیرش کارشناسی در دانشگاههای مادر

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 2391


کاهش 15 درصدی ظرفیت پذیرش کارشناسی در دانشگاههای مادر

رئیس سازمان سنجش از ابلاغ وزیر علوم برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی در دانشگاههای مادر خبر داد و گفت: پیش بینی می شود ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی در کنکور 89 در دانشگاههای مادر 15 درصد کاهش یابد. محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کیفیت تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاههای مادر و کلانشهرها گفت: رئوس کلی این تصمیم مشخص شده است. قابل توجه است که ظرفیت مقطع کارشناسی در مجموع در کشور کم نمی شود حتی ممکن است مجموع ظرفیت مقطع کارشناسی افزایش نیز پیدا کند اما در دانشگاههای مادر و کلانشهرها تا جایی که امکان داشته باشد ظرفیت مقطع کارشناسی کم می شود و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد افزایش پیدا می کند. کاهش 15 درصد ظرفیت کارشناسی و افزایش 15 درصدی ظرفیت کارشناسی ارشد اگر بتوانیم در دانشگاههای مادر و کلانشهرها 10 تا 15 درصد از ظرفیت مقطع کارشناسی بکاهیم و در قابل آن 15 تا 20 درصد ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد را افزایش دهیم، حرکت قابل قبولی را انجام داده ایم وی درباره میزان کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و افزایش پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد گفت: اگر بتوانیم در دانشگاههای مادر و کلانشهرها 10 تا 15 درصد از ظرفیت مقطع کارشناسی بکاهیم و در قابل آن 15 تا 20 درصد ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد را افزایش دهیم، حرکت قابل قبولی را انجام داده ایم. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در تشریح چارچوبهای حاکم بر تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاههای مادر گفت: این موضوع از دانشگاهی به دانشگاه دیگر و از رشته ای به رشته دیگر فرق می کند و پیرو الگوی کلی نیست. وی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به سیاست وزارت علوم مبنی بر کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاههای مادر وارد می شود به مهر گفت: اگر گفته می شد که مقطع کارشناسی در دانشگاههای مادر را تعطیل می کنیم، انتقادات کاملا درست بود اما گفته شده که این ظرفیت را کاهش می دهیم. 13 رشته از کاهش ظرفیت پذیرش مستثنی هستند سرورالدین با اعلام اینکه مقطع کارشناسی 13 رشته از سیاست وزارت علوم مبنی بر کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مستثنی شده اند، گفت: با توجه به متقاضیان زیاد، ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی این 13 رشته کم نمی شود و حتی افزایش نیز پیدا خواهند کرد اما درباره برخی رشته ها که در دانشگاههای کوچک هم دایر هستند تلاش می شود تا افزایش ظرفیت پذیرش در این رشته ها به دانشگاههای کوچک که دارای امکانات خوب برای مقطع کارشناسی هستند، سوق داده شود. رئیس سازمان سنجش معرفی این 13 رشته را به 13 رشته ای که سال گذشته تحت عنوان رشته های پر طرفدار معروف شده بودند ارجاع داد که شامل رشته های رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع (در گروه آزمایشی ریاضی و فنی)، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (در گروه آزمایشی علوم تجربی)، حقوق،‌ روانشناسی و حسابداری (در گروه آزمایشی علوم انسانی ) می شوند. وی افزود: برخی رشته ها هستند که به عنوان مثال ظرفیت پذیرش آنها در یک دانشگاه مادر واقع در کلانشهر برابر 50 نفر بوده که پس از کاهش ظرفیت در آن رشته ظرفیت پذیرش به 40 نفر می رسد در عوض این رشته می تواند در دانشگاهی که توانایی راه اندازی کارشناسی ارشد ندارد و ظرفیت پذیرش آن 40 نفر است تا 50 نفر نیز افزایش ظرفیت داشته باشد. در مقطع کارشناسی ارشد نسبت تقاضا با ظرفیت پذیرش نسبت خوبی نیست دلیل کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاههای مادر این است که باید برای کارشناسی ارشد ظرفیت ایجاد کرد. در مقطع کارشناسی ارشد نسبت تقاضا با ظرفیت پذیرش نسبت خوبی نیست لذا وزیر علوم ابلاغ کرد که ظرفیت مقطع کارشناسی دانشگاههای مادر کم و به ظرفیت کارشناسی ارشد آنها اضافه شود سرورالدین با بیان اینکه کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاههای مادر کلانشهرها از روی ناچاری است، افزود: دلیل کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاههای مادر این است که باید برای کارشناسی ارشد ظرفیت ایجاد کرد در مقطع کارشناسی ارشد نسبت تقاضا با ظرفیت پذیرش نسبت خوبی نیست لذا وزیر علوم ابلاغ کرد که ظرفیت مقطع کارشناسی دانشگاههای مادر کم و به ظرفیت کارشناسی ارشد آنها اضافه شود. کاهش ظرفیت مقطع کارشناسی در دانشگاههای مادر بخاطر محدود کردن مقطع کارشناسی نیست بلکه برای توسعه کارشناسی ارشد است. وی در پاسخ به اینکه منتقدان اعتقاد دارند توسعه ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دلیلی منطقی برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاههای مادر نیست به مهر گفت: برای توسعه ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد هر دانشگاهی نمی تواند اقدام کند بلکه دانشگاههایی که دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در آنها فعال است که اغلب در تهران و کلانشهرها قرار دارند، می توانند این توسعه را انجام دهند. رئیس سازمان سنجش افزود: توسعه ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مادر و کلانشهرها در شرایطی رخ می دهد که امکانات، تجهیزات و استاد و کارگاه و آزمایشگاه و ... این دانشگاهها همان امکانات قبلی است لذا برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاهها باید ظرفیتی از یک جا کم شود که در این مقطع کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی این دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته است بحث اولویت ها و موضوع "اهم و فی الاهم" مطرح است. اشباع در مقطع کارشناسی برخی رشته ها منتقدان باید توجه داشته باشند که در مقطع کارشناسی برخی رشته ها اشباع شده ایم اما باید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ظرفیت را افزایش دهیم وی با بیان اینکه اولویت وزارت علوم توسعه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است به مهر گفت: منتقدان باید توجه داشته باشند که در مقطع کارشناسی برخی رشته ها اشباع شده ایم اما باید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ظرفیت را افزایش دهیم. بنابراین یا باید امکانات جدید به دانشگاهها تزریق کنیم و یا اگر امکانات جدید به آن شکل وجود ندارد و از طرفی خواستار توسعه تحصیلات تکمیلی نیز هستیم، باید موارد استفاده از امکانات فعلی را تقلیل دهیم یعنی تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی که از امکانات و تجهیزات دانشگاه استفاده می کنند را کاهش دهیم تا این امکانات در اختیار کارشناسی ارشد قرار گیرد.

ظرفیت کارشناسی

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد از ۱۸ مهر آغاز می شود

اعلام نتایج نهایی دوره های کارشناسی علمی کاربردی ۲۷ مهر

ثبت نام در رشته های مهارت محور دوره کارشناسی ناپیوسته دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آغاز ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی کاربردی از ۱۷ شهریور

کارنامه آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۵ منتشر شد

نتایج نهایی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد پنجشنبه اعلام می شود

اعلام رشته محل‌های جدید در دوره های کارشناسی علمی کاربردی

نتایج کارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد/ پذیرش ۷۰ هزار نفر

مهلت ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی- کاربردی دوباره تمدید شد

ثبت نام ۶۴ هزار نفر در دوره های کارشناسی علمی- کاربردی

مراسم استقبال از دانشجویان علم و صنعت ۵ مهر برگزار می شود

آیین استقبال از دانشجویان دانشگاه هنر ۵ مهر برگزار می شود

کاهش شهریه کاردانی و کارشناسی رشته‌های بدون آزمون آزاد

جزئیات مصاحبه رشته های شرایط خاص کاردانی به کارشناسی اعلام شد

پذیرش رایگان دانشجوی کارشناسی دانشگاه مذاهب اسلامی

اخبار روزنامه ها