ششمين كنفرانس بين المللي مديريت

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / همايش سمينارارسال شده در   12 تیر 1387-02 July 2008بازدید 1626


مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني مديريت كيفيت فراگير، بهره‌وري و تعالي سازماني، مديريت عملكرد، روش هاي حل مساله - رهبري و رفتار سازماني رهبري، مديريت تحول، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس - مديريت توليد، فرايند و عمليات مديريت عمليات، مديريت زنجيره تامين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرايندها - مديريت مالي مديريت مالي موسسات، مديريت سرمايه گذاري، مديريت ريسك، مديريت تأمين مالي - مديريت دانش و اطلاعات مديريت دانش، سيستم‌هاي اطلاعاتي، تجارت الكترونيكي، دولت الكترونيكي، استراتژي الكترونيكي - برنامه‌ريزي، كنترل و سازماندهي برنامه ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، سازماندهي و ساختار سازماني، نظام‌هاي كنترل و نظارت - مديريت منابع انساني آموزش و توسعه، سيستم‌هاي جبران خدمات، نظام‌هاي ارزشيابي عملكرد كاركنان، جذب و گزينش كاركنان - مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه تحقيق و توسعه، سياستگذاري تكنولوژي، انتقال تكنولوژي، استراتژي تكنولوژي، نوآوري و كارآفريني - مديريت بازار استراتژي بازار، تحقيقات بازار، صادرات و بازاريابي بين المللي، خدمات پس از فروش، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري - حكمراني حكمراني خوب، سازمانهاي غيردولتي، روابط دولت و بخش خصوصي، نقش شبكه ها در تصميم گيري، اخلاق و مسووليت اداري - اخلاق و مسئوليت اجتماعي بنگاه ارتباط بين بنگاه و جامعه، مسئوليت پذيري و شفافيت در بنگاههاي اقتصادي، الگوهاي اخلاق حرفه‌اي، نقش ارزش هاي اخلاقي در هدايت بنگاهها - افقهاي نوين در مديريت پارادايم‌هاي نوين در مديريت، رويكردها نوين در نظريه‌هاي مديريت، بومي‌سازي نظريه‌هاي مديريت http://www.irimc.com/general/home.aspx

تمدید مهلت ثبت نام در سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا

فراخوان مجله علمی تحقیقاتی و پژوهشی علوم انسانی اسلامی

برترین‌های نوآوری‌ محصول شرکتهای ایرانی در سال 1395

برگزاری همايش رايگان «انتخاب خردمندانه» در دانشگاه اصفهان

برگزاری همایش نشریات دانشجویی در واحد تبریز

اجاره سالن همایش و سمینار جهت موسسات آموزشی

سمینار تحلیل صنایع منتخب در بورس بعد از مذاکرات 1+ 5 (مجتمع فنی تهران)

نخستین سمینار تخصصی گروه مهندسی عمران، معماری و شهرسازی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

سومین رویداد ایده بازار دانشگاه امیرکبیر برای تجاری‌سازی اختراعات

مقاله استاد دانشگاه خراسان شمالی به همایش بین المللی توسعه ارائه شد

همایش ملی سبک‌های زندگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه با معرفی آثار برتر

کارگاه ضیافت اندیشه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

همایش ملی سبک زندگی حضرت معصومه (س) دانشگاه آزاد

نشست چالش های فراروی رشته مطالعات زنان در دانشگاه آزاد

اخبار روزنامه ها