جديدترين رتبه بندي موسسات پژوهشي دنيا

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / علمی فرهنگیارسال شده در   30 آذر 1389-21 December 2010بازدید 2288


جديدترين رتبه بندي موسسات پژوهشي دنيا

چهره ماندگار و رئيس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري با اعلام جزئيات برترين موسسات پژوهشي دنيا و معيارهاي انتخاب اين موسسات گفت: آکادمي علوم چين در صدر جدول موسسات پژوهشي برتر دنيا قرار دارد و پس از آن مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه قرار دارد. جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارش جهاني رتبه بندي مؤسسات توسط سايماگو (SIR) که در سال 2010 انجام شده است منتشر شد. اين گزارش دو هزار و 833 دانشگاه و مؤسسه پژوهشي را در کشورهاي مختلف جهان رتبه بندي کرده است. اين رتبه بندي عملکرد پژوهشي، همکاري بين المللي و تأثير علمي را تحليل مي کند و منبع قابل اعتمادي براي سياستگذاران علمي و مديران پژوهشي است. وي اظهار داشت: اين رتبه بندي، براي هر مؤسسه اي برحسب تأثير علمي، رتبه جهاني، کشوري و منطقه اي ارائه شده و نسبت انتشارات هر يک از مؤسسات به بهترين مجلات علمي جهان نيز مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنين کشورهايي که در اين رتبه بندي شرکت کرده اند، 55/80 درصد توليدات علمي جهان را در فاصله زماني 2004 تا 2008 به خود اختصاص داده اند. رئيس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري با بيان اينکه منظور از شاخص عملکرد (Output) در اين گزارش عبارت از عملکرد علمي مؤسسه برحسب آثار منتشر شده در مجلات علمي است به مهر گفت: شاخص همکاري بين المللي (IC) نشان دهنده نسبت عملکرد مؤسسه در همکاري با مؤسسات خارجي است اين ارزش، با تحليل عملکرد مؤسسه، وابستگي آن را که شامل بيش از يک آدرس و نشاني يک کشور باشد محاسبه مي کند. وي افزود: شاخص نشريات با کيفيت بالا (Q1) نسبت نشرياتي است که يک مؤسسه در مؤثرترين مجلات علمي جهان منتشر مي کند. مجلات مورد نظر اين شاخص مجلاتي هستند که در چارک اول ( 25 درصد اول) رده موضوعي خود قرار دارند. مهراد با بيان اينکه در مجموع 87 کشور در اين رتبه بندي حضور دارند، گفت: 58 مؤسسه از آفريقا، 727 مؤسسه از آسيا، 172 مؤسسه از اروپاي شرقي، 155 مؤسسه از آمريکاي لاتين، 88 مؤسسه از خاورميانه، 563 مؤسسه از آمريکاي شمالي، 81 مؤسسه از اقيانوسيه و 987 مؤسسه از اروپاي غربي در اين رتبه بندي شرکت دارند. اين چهره ماندگار کشور اظهار داشت: چنانچه بخواهيم 10 مؤسسه برتر اين رتبه بندي را بر اساس ارزشها و شاخصهاي ياد شده معرفي کنيم آکادمي علوم چين با رتبه اول جهان، منطقه و کشور در جايگاه نخست قرار دارد. مجموع توليدات علمي اين آکادمي در بين سالهاي 2004 تا 2008 که در پايگاه اسکوپوس نمايه سازي شده است 130 هزار و 267 مدرک است که در حدود 95/20 درصد از توليدات اين آکادمي با همکاري مؤسسات خارجي منتشر شده است و 59/38 درصد از انتشارات اين آکادمي در مؤثرترين مجلات عملي جهان انتشار يافته است. سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام گفت: مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه در اين نظام داراي رتبه دوم جهاني است. رتبه اين مرکز در منطقه و در فرانسه رتبه (1) است. مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه 125 هزار و 478 مدرک منتشر کرده است. در حدود 20/48 درصد از اين حجم توليدات علمي با مشارکت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي خارجي انتشار يافته است و انتشارات اين مرکز در مجلات معتبر علمي جهان 52/59 درصد است. وي افزود: آکادمي علوم روسيه و دانشگاه هاروارد با 87 هزار و 850 و 60 هزار و 22 مدرک به ترتيب در مقام سوم و چهارم جهان نشسته اند. رتبه کشوري و منطقه اي اين دو مؤسسه رتبه (1) است. توليدات عملي اين دو سازمان علمي نشان مي دهد که کشورهاي ديگر جهان همکاري هاي قابل توجهي با اين مؤسسات دارند به طوريکه در حدود 08/35 و 73/33 درصد از کل توليدات آکادمي علوم روسيه و دانشگاه هاروارد با مشارکت ساير دانشمندان از کشورهاي مختلف جهان به نتيجه رسيده است. همچنين سهم انتشارات اين سازمانها در مؤثرترين مجلات علمي جهان به ترتيب 93/23 درصد و 07/78 درصد است. مهراد جايگاه پنجم جهاني در رتبه بندي SIR را متعلق به دانشگاه توکيو دانست و به مهر گفت: دانشگاه توکيو 79/25 درصد از توليدات عملي خود را که در حدود 42 هزار و 502 مدرک است با همکاري علمي و تحقيقاتي کشورهاي خارجي به انجام رسانيده است. اين دانشگاه در حدود 63/56 درصد از انتشارات خود را در 25 درصد اول مجلات علمي و مؤثر جهان منتشر کرده است. وي گفت: دانشگاهها و مؤسسات ماکس پلانک در آلمان، انستيتو ملي بهداشت در آمريکا، دانشگاه تورنتو در کانادا، دانشگاه شينگهوا در چين و دانشگاه واشنگتن در آمريکا رتبه هاي ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. رتبه هاي منطقه اي و کشوري اين مؤسسات به ترتيب 2 و 1 ، 2 و 2 ، 3 و 1 ، 3 و 2 ، 4 و 3 است. اين مؤسسات به ترتيب 42 هزار و 576، 44 هزار و 997، 42 هزار و 278، 31 هزار و 731، 37 هزار و 708 مدرک در فاصله سال هاي 2004 تا 2008 منتشر کرده اند. برترين موسسات پژوهشي - ميزان توليد علمي بين سالهاي 2004 تا 2008 - سهم توليدات علمي از همکاريهاي خارجي 1- آکادمي علوم چين 130 هزار و 267 - 20/95 درصد 2- مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه 125 هزار و 478 - 48/20 درصد 3- آکادمي علوم روسيه 87 هزار و 850 - 35/08 درصد 4- دانشگاه هاروارد 60 هزار و 22 - 33/73 درصد 5- دانشگاه توکيو 42 هزار و 502 - 25/79 درصد 6- ماکس پلانک آلمان 42 هزار و 576 7- انستيتو ملي بهداشت آمريکا 44 هزار و 997 8- دانشگاه تورنتو 42 هزار و 278 9- دانشگاه شينگهوا 31 هزار و 731 10- دانشگاه واشنگتن 37 هزار و 708

گروه روش تحقیق درحسابداری ویژه دانشجویان و اساتید حسابداری در تلگرام

آغاز ثبت نام در جشنواره کانونهای فرهنگی دانشگاهها

گسترش زبان فارسی، یکی از اهداف مهم دانشگاه علامه

نقش جهاد دانشگاهی در فرهنگ‌سازی دانشگاه‌ها

برگزاری بالای صد هزار برنامه فرهنگی در دانشگاه‌ها

رشد سریع کشورهای ایران و چین در پژوهش در قاره آسیا

تسهیل خودتوانمندسازی پژوهشی و مولدسازی پژوهش‌ها با سامانه پژوهش‌کار در ایرانداک

فاصله زیاد دانشگاه ها و کسب و کارها در ایران

تخفیف ویژه برای دانشجویانی که با قطار به نمایشگاه کتاب می‌روند

دلیل تقلب علمی در ایران تاثیر مقالات بر جایگاه علمی افراد است

حمایت مالی تا 200 میلیون تومان برای شرکت‌های دانش بنیان

جزئیات جایزه مصطفی (ص) برای موسسات علمی جهانی

یک‌هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان معافیت مالیاتی می‌گیرند

ثبت پتنت خارجی و تولید اختراع مورد نیاز کشور برای تکمیل چرخه علم و فناوری دانشگاه ها

گردش مالی بالای ۸۰۰ میلیارد تومان در شرکت های دانش بنیان

اخبار روزنامه ها