پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه فردوسی مشهد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   07 اسفند 1389-26 February 2011بازدید 5315پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه فردوسی مشهد
سرپرست دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد با تشریح آخرین وضعیت پذیرش دانشجوی خارجی در این دانشگاه گفت: وزارت علوم برنامه ریزی های جدیدی را برای دانشجویان غیرایرانی در نظر گرفته است.
عابدین واحدیان با اعلام این خبر افزود: درآیین نامه دانشجویان غیرایرانی که بعد از گذشت 4 سال از سال 85 مورد بازنگری قرار گرفت، ضوابط پذیرش دانشجویان خارجی دردانشگاه های کشور تغییر یافت.

سرپرست دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه وزارت علوم برنامه ریزی های جدیدی را برای دانشجویان غیرایرانی در نظر گرفته است، اظهار داشت: وزارت علوم برنامه ریزی های خود را برای سال آینده اعلام کرده که می بایست دانشگاه های کشور را برای تحصیل دانشجویان بورسیه به استاندارد رساند.

وی افزود: همچنین طبق برنامه ریزی وزرات علوم، قرار شد حداقل کف امتیاز را برای دانشگاه ها در نظر گرفت تا دانشجویان خارجی بتوانند در کشور تحصیل کنند این شاخص ها شامل تمام شاخص های علمی، اداری، آموزشی رفاهی و مدیریتی می شود.

واحدیان گفت: در آیین نامه داخلی دانشگاه فردوسی مشهد نیز ضوابط دانشگاه برای بررسی تقاضا، مدارج علمی و امتیازات داخل کشور دانشجویان غیرایرانی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته سرپرست دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد، هم اکنون تعداد کل دانشجویان غیرایرانی این دانشگاه 322 نفر است که از این تعداد، 184 دانشجوی پسر و 138 دانشجوی دختر را شامل می شود که در تمام مقاطع تحصیلی این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
وی به ارائه آماری از دانشجویان غیرایرانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی پرداخت و گفت: دانشجویان غیرایرانی این دانشگاه در تمام مقاطع تحصیلی پذیرش گرفته اند که از این میان 11 نفر در دکتری تخصصی، 3 نفر دکتری حرفه ای، 59 نفر کارشناسی ارشد و 249 نفر در کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

وی گفت: از تعداد کل دانشجویان غیرایرانی، 90 نفر بورسیه نوع الف وزارت علوم هستند که می بایست برای تحصیل در ایران شهریه پرداخت کنند 19 نفر نیز بورسیه نوع ب یا معاف از شهریه به شمار می آیند.

مدیرهمکاری های علمی و بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: 123 دانشجوی غیربورسیه خارجی هم در دانشگاه تحصیل می کنند که از طریق پرداخت شهریه در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می کنند.

واحدیان در ارتباط با برخی دانشجویان افغان و عراقی که در دانشگاه فردوسی مشهد، تحصیل می کنند، تاکید کرد: 90 نفر از دانشجویان افغان و عراقی دانشگاه از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش وارد دانشگاه فردوسی مشهد شده اند.

وی افزود: این تعداد از دانشجویان دوران دبیرستان را در ایران سپری کرده اند و این اجازه را داشتند در آزمون سراسری شرکت کنند.

به گفته واحدیان، دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی از کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان، عربستان، پاکستان، اندونزی، بحرین، هند، کره جنوبی و تاجیکستان پذیرش شده اند.

وی با تاکید بر اینکه تمام دانشگاه های کشور به طور مساوی از آمادگی پذیرش دانشجوی غیرایرانی برخوردار نیستند، در ارتباط با خصوصیات دانشگاه فردوسی مشهد در جذب دانشجوی خارجی، خاطرنشان کرد: دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل قدمت در جذب دانشجوی خارجی، فراهم آوردن زیرساختها و امکانات خاص در این زمینه، دومین دانشگاه کشور در جذب دانشجوی خارجی به شمار می آید.پذیرش دانشجوی خارجی دانشگاه فردوسی مشهد
اخبار روزنامه ها