دانشگاه امام رضا(ع) دانشجوي خارجي پذيرش مي کند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   20 فروردین 1390-09 April 2011بازدید 2393


با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي کشور؛
دانشگاه امام رضا(ع) دانشجوي خارجي پذيرش مي کند


گروه فرهنگي- کهندل: شوراي گسترش آموزش عالي کشور با طرح جامع دانشگاه امام رضا(ع) و پذيرش دانشجوي خارجي توسط اين دانشگاه موافقت کرد. براساس اين خبر در نشست شوراي گسترش آموزش عالي کشور در تالار اماکن متبرکه رضوي، با حضور نمايندگاني از وزارت علوم تحقيقات و فناوري و مديران عالي فرهنگي آستان قدس رضوي، طي توافقنامه اي با پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه امام رضا(ع) موافقت شد.در اين نشست حسين نادري منش، معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به جايگاه مراکز آموزش عالي آستان قدس رضوي در طرح آمايش آموزش عالي کشور، سياستهاي حمايتي اين نهاد را از مراکز آموزشي متبوعه، شايسته توصيف کرد و توسعه فعاليتهاي علمي اين دانشگاه را با توجه به ظرفيتهاي منطقه اي مشهد و منابع غني اين مجموعه، در تربيت نيروهاي متخصص و متعهد در سطح ملي و فراملي ضروري دانست.
حجةالاسلام سيدجلال حسيني، دبير شوراي عالي فرهنگي آستان قدس رضوي نيز در سخناني به جايگاه و نقش مراکز آموزشي آستان قدس رضوي در سند چشم انداز بيست ساله اين نهاد پرداخت.
استخدام در ادامه، حميدرضا ميرزايي رئيس دانشگاه امام رضا(ع) با اشاره به حمايتهاي همه جانبه توليت عظماي آستان قدس رضوي و مؤسس اين دانشگاه، ايجاد عالي ترين مراکز آموزشي و پژوهشي در سطح کشور و ايجاد يکي از بزرگترين پرديس هاي دانشگاهي کشور در دانشگاه امام رضا(ع) را از اهداف سند چشم انداز بيست ساله آستان قدس رضوي عنوان کرد.وي آمادگي اين دانشگاه را در زمينه تربيت نيروهاي متخصص و متعهد و متخلق به اخلاق کريمه اسلامي و رضوي به عنوان يکي از شاخصه هاي اين دانشگاه اعلام کرد.


دانشگاه امام رضا(ع) دانشجوي خارجي پذيرش
اخبار روزنامه ها