صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   21 فروردین 1390-10 April 2011بازدید 3026


صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور

معافیت تحصیلی برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور در سامانه جامع مکانیزه سازمان وظیفه عمومی صادر می‌شود.

به گزارش مهر، صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور و فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد داخل کشور از طریق مرکز عملیات مشمولین سازمان وظیفه عمومی ناجا انجام می شود.

بر همین اساس افرادی که قبل از ورود به سن مشمولیت از کشور خارج شده باشند در صورت ثبت ‌نام و شروع به تحصیل در دوره دبیرستان و یا پیش دانشگاهی در خارج از کشور با درخواست وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می شوند و در صورت پذیرفته شدن در دانشگاههای معتبر مورد تایید وزارتخانه های علوم یا بهداشت، می توانند تا اخذ مدرک دکتری از معافیت تحصیلی استفاده کنند.

برپایه همین گزارش فارغ‌ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای داخل کشور در صورت پذیرش توسط دانشگاههای معتبر مورد تایید وزارتخانه های علوم و بهداشت با درخواست وزارتخانه های مربوط و مشروط بر آنکه فاقد غیبت باشند با سپردن وثیقه نقدی، یا ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی به مبلغ 150 میلیون ریال می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.


صدور معافیت تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور
اخبار روزنامه ها