بازنگری پذیرش دانشجوی خارجی در حوزه پزشکی/ پذیرش در تحصیلات‌تکمیلی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   01 اردیبهشت 1390-21 April 2011بازدید 1602


بازنگری پذیرش دانشجوی خارجی در حوزه پزشکی/ پذیرش در تحصیلات‌تکمیلی
مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت گفت: آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی در راستای قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاههای علوم پزشکی بازنگری می شود.
دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه و امکان پذیرش دانشجوی خارجی با فرآیند تعریف شده در دانشگاهها، بازنگری آیین نامه پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: عرصه کافی برای تربیت دانشجویان خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد اما نیاز است که آیین نامه برای افزایش ظرفیت پذیرش و واقعی شدن عرصه بین المللی دانشگاهها، تغییر کند.

ضیایی اظهار داشت: به دلیل اینکه در قانون برنامه ذکر شده است که پذیرش این دانشجویان با شهریه صورت می گیرد، باید آیین نامه دقیقی برای این موضوع تدوین شود.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت گفت: همچنین دانشگاههای علوم پزشکی برنامه اصلی پذیرش دانشجویان خارجی را در حیطه های تحصیلات تکمیلی دنبال می کنند چرا که توانمندی دانشگاهها در این حوزه قابل توجه است.بازنگری پذیرش دانشجوی خارجی حوزه پزشکی پذیرش تحصیلات‌تکمیلی
اخبار روزنامه ها