بازنگري پذيرش دانشجوي خارجي در علوم‌پزشکي ‌تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   07 اردیبهشت 1390-27 April 2011بازدید 1997


معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران از بازنگري نحوه پذيرش دانشجوي خارجي در اين دانشگاه خبر داد و گفت: در اولين جلسه جذب، سه دانشجوي خارجي در دو دانشکده داروسازي و پرستاري - مامايي پذيرش شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسين کشاورز امروز سه شنبه در نخستين جشنواره آموزش دانشگاه علوم پزشکي تهران در محل تالار ابن سينا، با اشاره به برنامه هاي 4 ساله آموزش علوم پزشکي در دانشگاه و تدوين استراتژي دانشگاهي يادآور شد: محورهاي اصلي ما تحول کمي و کيفي، تقويت انگيزه اعضاي هيئت علمي، ايجاد شبکه آموزش، گسترش زيرساختها، جذب منابع مالي و گسترش ارتباطات بين المللي است.
وي از اجراي برنامه بازنگري شده پزشکي در مهرماه 90 خبر داد و گفت: بازنگري برنامه آموزشي دندانپزشکي نيز به زودي به پايان مي پذيرد همچنين دوره MD Ph.D در مهرماه 90 پذيرش دانشجو دارد.
کشاورز اصلاح سرانه اعضاي هئيت علمي، اجراي کامل آيين نامه ارتقا و ايجاد گرانت هاي کوچک براي دانشجويان را از ديگر برنامه هاي اين دانشگاه در حوزه آموزش برشمرد و گفت: اين دانشگاه در حال حاضر 17 هزار و 408 دانشجو و 2 هزار و 28 نفر عضو هيئت علمي دارد که از اين ميان 171 نفر استاد هستند.
معاون دانشگاه علوم پزشکي تهران، با اشاره به برنامه هاي ارتقا يافته دانشگاه اظهار داشت: بازنگري اساسي براي دوره شبانه دانشگاه در مقاطع کارداني و کارشناسي صورت مي گيرد و در تلاش هستيم مقطع کارشناسي ارشد را به اين دوره اضافه کنيم و نام دوره نيز از شبانه به نوبت دوم تغيير يابد.


پذيرش دانشجوي خارجي در علوم‌پزشکي ‌تهران
اخبار روزنامه ها