بحران جدي مصرف الكل در بين دانشجويان كره‌اي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   22 خرداد 1390-12 June 2011بازدید 1606


مقامات آموزشي كره جنوبي اعلام كردند كه از بين 500 دانشجوي كره‌اي شركت‌كننده در برنامه «مقابله با مصرف الكل» كه از سوي «انجمن مطالعات الكل كره» انجام گرفت، معلوم شد كه 200 نفر از اين دانشجويان با بحران جدي مصرف الكل مواجه هستند و مشاوره دريافت كردند.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چوي ايوان-جو، كارشناس مركز مشاوره در انجمن مطالعات الكل كره، خاطرنشان كرد: بيش از نيمي از اين دانشجويان كه تحت مشاوره قرار گرفته‌اند دختر بودند و 15 درصد از آنها اظهار داشتند كه هر روز از اين نوشابه‌ها استفاده مي‌كنند.

در اين گزارش تأكيد شده است كه مصرف الكل به يك مشكل جدي در بين دانشجويان كره‌اي تبديل شده است.

براساس نتايج يك مطالعه آماري كه در سال گذشته انجام گرفت 4/94 درصد از دانشجويان كره‌اي حداقل يك بار در سال مست مي‌كنند كه اين رقم بيشتر از دانشجويان آمريكايي و بزرگسالان كره‌اي است.

همچنين اين مطالعه تأييد كرده است كه 4/85 درصد از دانشجويان كره‌اي حداقل يكبار در ماه الكل مصرف مي‌كنند كه اين آمار نيز بيشتر از آمار مصرف ماهانه الكل در بين بزرگسالان كره‌اي است.

به گزارش روزنامه پوسان، اين آمار همچنين حاكيست نرخ مصرف الكل در بين دانشجويان دختر دو برابر بيشتر از زنان ميانسال كره‌اي است.

كيم كوآنگ-كي استاد دانشكده بهداشت عمومي دانشگاه «اينجه» در اين‌باره گفت: دانشجويان كره‌اي تحت استرس‌ها و تنش‌هاي ناشي از بيكاري و شرايط مالي سخت قرار دارند و اين مشكلات آنها را به مصرف الكل سوق داده است.


دانشجويان كره‌اي
اخبار روزنامه ها