آمار دانشجویان خارجی از 10 کشور جهان در دانشگاه فردوسی مشهد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   25 شهریور 1390-16 September 2011بازدید 2584


آمار دانشجویان خارجی از 10 کشور جهان در دانشگاه فردوسی مشهد
سرپرست دانشجویان خارجی دانشگاه فردوسی مشهد از پذیرش و تحصیل130 دانشجوی خارجی در این دانشگاه خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جاری 130 دانشجوی خارجی از 10 کشور جهان در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می کنند.

عابدین واحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: دانشگاه فردوسی مشهد هم اکنون 105 دانشجوی خارجی دارد که در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند و با پذیرش 25 دانشجوی دیگر برای سال تحصیلی جدید، تعداد کل دانشجویان خارجی دانشگاه فردوسی مشهد به 130 نفر می رسد.

وی گفت: این دانشجویان از 10 کشور جهان از جمله کره جنوبی، افغانستان، عراق، پاکستان، چین، سوریه، لبنان و سایر کشورها پذیرش شده اند که از تعداد این 130 نفر 40 درصد دختران و 60 درصد را پسران تشکیل می دهند.

به گفته سرپرست دانشجویان خارجی دانشگاه فردوسی مشهد، این دانشجویان در دانشکده های مهندسی، علوم تربیتی و روانشناسی و علوم اداری و اقتصادی تحصیل می کنند.

واحدیان اضافه کرد: نیمی از این دانشجویان همراه با دانشجویان روزانه و در خوابگاه زندگی می کنند و نیمی دیگر که از کشور افغانستان هستند به علت اقامت در شهرستان مشهد مقدس غیرخوابگاهی به شمار می آیند.


آمار دانشجویان خارجی از 10 کشور جهان دانشگاه فردوسی مشهد
اخبار روزنامه ها