عدم انتقال دانشجويان ايرانی دوره‌هاي مکاتبه‌ای خارج به دانشگاه‌های کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   28 شهریور 1390-19 September 2011بازدید 2099


بذرافشان در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
عدم انتقال دانشجويان ايرانی دوره‌هاي مکاتبه‌ای خارج به دانشگاه‌های کشور

خبرگزاري فارس: مديرکل دانشجويان داخل گفت: دانشجويان ايراني که در دوره‌هاي مکاتبه‌اي دانشگاه‌هاي خارج از کشور تحصيل مي‌کنند، نمي‌توانند به دانشگاه‌هاي داخل منتقل ‌شوند.

مجتبي بذرافشان، مديرکل دانشجويان داخل وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس در پاسخ به‌ اين سؤال که آيا دانشجويان ايراني دوره‌هاي مکاتبه‌اي خارج از کشور مي‌توانند تقاضاي انتقال به دانشگاه‌هاي دولتي داخل را داشته باشند؟ گفت: فقط دانشجويان دانشگاه‌هاي حضوري‌ مي‌توانند به دانشگاه‌هاي داخل کشور منتقل شوند.

وي خاطرنشان کرد: در حاضر هيچ دانشگاهي در کشور به صورت مکاتبه‌اي فعاليت نمي‌کند، حتي فعاليت دانشگاه پيام‌نور نيز بيشتر حضوري است، چون معادل دانشگاه مکاتبه‌اي نداريم برهمين اساس دانشجويان ايراني که در دوره‌هاي مکاتبه‌اي خارج از کشور تحصيل مي‌کنند نمي‌توانند به دانشگاه‌هاي کشور منتقل شوند.

مديرکل دانشجويان داخل وزارت علوم درباره آيين‌نامه انتقال دانشجويان ايراني که در خارج از کشور تحصيل مي‌کنند، گفت: براساس آيين‌نامه انتقال دانشجويان ايراني که در خارج از کشور تحصيل مي‌کنند، دانشگاه‌هاي خارجي اعتبارسنجي مي‌شوند و براساس اعتبار دانشگاه خارجي به دانشگاه‌هاي کشور منتقل مي‌شوند.

وي همچنين از دسته‌بندي دانشگاه‌هاي کشور به 4 دسته خبر داد و گفت: براساس دسته بندي صورت پذيرفته، دانشجويان ايراني خارج کشور به دانشگاه‌هاي داخلي منتقل مي‌شوند.


عدم انتقال دانشجويان ايرانی دوره‌هاي مکاتبه‌ای خارج به دانشگاه‌های کشور
اخبار روزنامه ها