شرط مهم انتقال دانشجویان کاردانی و کارشناسی خارج کشور به داخل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   04 آبان 1390-26 October 2011بازدید 2417


شرط مهم انتقال دانشجویان کاردانی و کارشناسی خارج کشور به داخل
وزارت علوم یک شرط انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی خارج به داخل را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمام دانشجویان ایرانی خارج از کشور دوره های کاردانی و کارشناسی که دانشگاه محل تحصیل آنان از نظر وزارت علوم معتبر نیست ولی از نظر مرجع قانونی کشور محل تحصیل آنها معتبر است چنانچه تاریخ شروع به تحصیل آنها قبل از اول ژانویه 2012 باشد می توانند در مقطع مربوط به یکی از دانشگاههای داخل کشور با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل کشور، جهت ادامه تحصیل انتقال یابند.

گذراندن حداقل 12 واحد درسی اصلی، دارا بودن معدل کل بالاتر از 12 از 20 یا معادل آن در مقطع فعلی  و دارا بودن پیش دانشگاهی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ایران از شرایط اولیه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی است.


شرط مهم انتقال دانشجویان کاردانی کارشناسی خارج کشور داخل
اخبار روزنامه ها