اداره امور دانشجویان غیرایرانی در وزات علوم تفکیک شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   09 بهمن 1390-29 January 2012بازدید 1800اداره امور دانشجویان غیرایرانی در وزات علوم تفکیک شد

اداره امور دانشجویان غیرایرانی در وزارت علوم با تشکیل سازمان امور دانشجویان از اداره کل امور دانشجویان داخل این وزارتخانه منفک شد.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از مهر، با تشکیل سازمان امور دانشجویان و اجرایی شدن ساختار آن، بخش دانشجویان غیرایرانی از اداره کل دانشجویان داخل این سازمان منفک و به صورت یک اداره کل مستقل درآمده است.

علت تفکیک این اداره کل، افزایش حجم کار و عملی کردن سیاستهای دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای جذب بیشتر دانشجویان غیرایرانی در دانشگاههای داخل عنوان شده است.

این ساختار در آینده گسترش بیشتری می یابد تا پاسخگوی نیازها و تقاضا برای جذب دانشجویان غیرایرانی باشد.


تفکیک اداره امور دانشجویان غیرایرانی وزات علوم
اخبار روزنامه ها