شرايط انتقال دانشجويان خارج از كشور به پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   26 اسفند 1386-16 March 2008بازدید 3359


شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور به پرديس بين‌المللي كيش دانشگاه تهران اعلام شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دانشجويان مشغول به تحصيل در رشته‌هاي طراحي صنعتي، معماري، حقوق، مديريت اجرايي، آموزش زبان انگليسي، ارتباط تصويري، تربيت بدني و علوم ورزشي در هر يك از دانشگاه‌هاي خارج از كشور ‌مي‌توانند تقاضاي انتقال خود را به امور آموزشي اين پرديس ارائه كنند. گفتني است، اين دسته از دانشجويان بعد از طي دو نيمسال تحصيلي در هر دانشگاه خارج از كشور پس از تاييد درخواست انتقال خود، مي‌توانند به عنوان دانشجوي انتقالي در پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شده و مدرك رسمي دانشگاه تهران كه داراي اعتبار ملي و بين المللي است را دريافت كنند. بر اساس اين گزارش، پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران كه با هدف حضور جدي دانشگاه تهران در عرصه‌هاي بين المللي راه اندازي شده، از طريق بررسي سوابق تحصيلي و مصاحبه دانشجو مي‌پذيرد.

اخبار روزنامه ها