راه اندازی کمیته استقبال از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   13 تیر 1391-03 July 2012بازدید 2950راه اندازی کمیته استقبال از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج


دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور پس از ورود به کشورهای دیگر، مورد استقبال کمیته استقبال از دانشجویان جدیدالورود قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته استقبال از دانشجویان جدیدالورود فعالیت رسمی خود را زیر نظر واحد صنفی اتحادیه انجمنھای اسلامی دانشجویان آغاز کرد.

این کمیته با ھمکاری جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان اروپا آمادگی خود را جھت راھنمایی دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در اروپا دارند قبل از ورود به کشور محل تحصیل و نیز برنامه ریزی جھت استقبال از آنھا اعلام کرد.


کمیته استقبال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
اخبار روزنامه ها