تعطيی کلاس های دانشگاه برای دفاع از حق حجاب در هند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   27 تیر 1391-17 July 2012بازدید 1434

تعطيی کلاس های دانشگاه برای دفاع از حق حجاب در هند


پرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاری آریا- بیش از 100 دانشجوی مسلمان هند دانشگاه درجه یک سریر اما کونجشوارا شهر راماکونجا که در 65 کیلومتری مانگالور قرار دارد، تصمیم گرفته اند تا زمانی که به دختران اجازه داشتن پوشش روسری ندهند، در کلاس ها حضور نیابند.
بیش از 100 دانشجوی مسلمان هند دانشگاه درجه یک سریر اما کونجشوارا شهر راماکونجا که در 65 کیلومتری مانگالور قرار دارد، تصمیم گرفته اند تا زمانی که به دختران اجازه داشتن پوشش روسری ندهند، در کلاس ها حضور نیابند.
دانشجویان از روز پنجشنبه در کلاس ها حاضر نشده اند. این دانشجویان روز جمعه در جلوی ساختمان دانشگاه نشستند و خواستار اجازه یافتن دختران برای گذاشتن پوشش روسری در کلاس های درس شدند. در همین حال، مسئولان دانشگاه جلسه ای را با والدین دانشجویان برگزار کردند. پس از اتمام این جلسه، آدام سیک یکی از والدین گفت:« دانشگاه اعلام کرده که به این دلیل به دانشجویان اجازه داشتن حجاب نمی دهد چون در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده بود.» درست پس از آنکه جلسه والدین ناموفق تمام شد، دانشجویان معترض شروع به سردادن شعارهای اعتراضی در کلاس های درس کردند. فاطمه ام. یکی از دانشجویان سال دوم این دانشگاه در گفت و گو با بانگلور میرور گفت که «ما از سال گذشته به مسئولان دانشگاه درخواست داده ایم تا به ما اجازه پوشیدن روسری در کلاس ها را بدهند.
ما حتی یک تقاضای رسمی در این موردارائه دادیم، اما متاسفانه آنها به این تقاضای ما پاسخی ندادند. در آغاز سال تحصیلی جدید نیز بازهم درخواست دادیم اما کسی به آن توجهی نکرد. پس ما تصمیم گرفتیم از روز پنجشنبه دست به اعتراض بزنیم.»
سافانا یکی دیگر از این دانشجویان گفت که دختران به خاطر نپوشیدن روسری فشار زیادی را از سوی جامعه تحمل می کنند. وی گفت که حجاب از حقوق دینی آنهاست و در صورت برآورده نشدن خواسته های خود دانشگاه را ترک خواهند کرد. عسکر علی دانشجوی سال اول نیز گفت: « ما در حمایت از دختران اعتراض می کنیم. آنها قوانین پوشش را زیر پا نگذاشته اند، آنها فقط می خواهند سرشان را بپوشانند. نمی دانم دلیل مخالفت مسئولان دانشگاه چیست.» اما واسات رائو رئیس این دانشگاه در پاسخ گفت:« در شروع سال، والدین از قوانین پوشش این دانشگاه با خبر بودند. هیچکس در آن جلسه اعتراضی نکرد. ما نمی توانیم به خاطر حقوق مذهبی، قوانین دانشگاه را تغییر دهیم.» 
تعطيی کلاس های دانشگاه دفاع از حق حجاب هند
اخبار روزنامه ها