تغییر شرایط و میزان شهریه دانشجویان متقاضی انتقال به داخل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   29 آذر 1391-19 December 2012بازدید 1552تغییر شرایط و میزان شهریه دانشجویان متقاضی انتقال به داخل

شهریه ای که دانشجویان ایرانی خارج از کشور باید بعد از انتقال به داخل پرداخت کنند دو برابر شهریه نوبت شبانه دانشگاههای داخل کشور اعلام شده است.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر، آیین نامه انتقال خارج به داخل دانشجویان از سال 89 با امضای وزیرعلوم به مدت 4 سال جنبه اجرایی به خود گرفت اما به علت مشکلات ارزی پیش آمده برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور، سازمان امور دانشجویان تصمیم گرفت در این آیین نامه تغییراتی را برای تسهیل انتقال دانشجویان به داخل اعمال کند.

در این بخشنامه اشاره ای به میزان شهریه دانشجویان شده که باید پس از انتقال به داخل، دو برابر شهریه نوبت دوم دانشگاههای داخل را به عنوان هزینه هر ترم پرداخت کنند.


جدول شهریه انتقال به داخل مطابق آیین نامه فعلی

نوع موسسه وضعیت دانشجو شهریه تحصیلی
دانشگاههای برتر دانشجوی کارشناسی با هزینه شخصی مطابق شهریه مصوبه هیئت امنای دانشگاه
همه دانشجویان در دانشگاههای دولتی کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حداکثر تا 2 برابری شهریه نوبت دوم و برای مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تا 1.5 برابر شهریه نوبت دوم
موسسات غیردولتی همه دانشجویان برابر شهریه دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون
واحدهای بین الملل دانشگاهها در مناطق  آزاد همه دانشجویان برابر شهریه موسسه پذیرنده

طبق این آیین نامه، شهریه تحصیلی دانشجویان دکتری مطابق مصوبه هیئت امنای موسسه پذیرنده اعلام شده است.

به زودی آیین نامه تازه بازنگری شده انتقال خارج به داخل بازنگری و مهمترین تغییرات شهریه ای اعمال خواهد شد.

جدول شهریه انتقال به داخل در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان ایرانی خارج از کشور مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته که در یکی از دانشگاههای معتبر خارج از کشور در حال تحصیل هستند، می توانند به یکی از واحدهای مشخص شده دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور(به غیر از استانهای تهران و البرز) در همان رشته معرفی شوند.

 

ادامه تحصیل این دانشجویان در ترمهای بعدی مشروط به رضایت مندی علمی و عمومی وفق مقررات و آئین نامه ها است.

دانشجویان ایرانی خارج از کشور مقاطع کارشناسی ارشد که در یکی از دانشگاههای معتبر خارج از کشور در حال تحصیل هستند می توانند به یکی از واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور جهت ادامه تحصیل در همان رشته و گرایش معرفی شوند.

ادامه تحصیل این قبیل دانشجویان در ترمهای بعدی مشروط به رضایت مندی علمی و عمومی وفق مقررات و آئین نامه ها است.

ظرفیت پذیرش این قبیل از دانشجویان برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد حداکثر 10 درصد ظرفیت پذیرش سال 91 در هر رشته محل تعیین می شود.

شهریه دانشجویان بر اساس جدول زیر اعلام شد.

 

جدول شهریه انتقال خارج به داخل دانشجویان دانشگاه آزاد


مقطع تحصیلی میزان شهریه
کاردانی 40 درصد کمتر از شهریه دانشجویان مشابه در واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در داخل کشور
کارشناسی پیوسته 25 درصدکمتر از شهریه دانشجویان مشابه در واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در داخل کشور
کارشناسی ناپیوسته 35 درصد کمتر از شهریه دانشجویان مشابه در واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در داخل کشور
کارشناسی ارشد برابر شهریه دانشجویان مشابه در واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در داخل کشور

بر اساس یکی از تبصره های این آیین نامه، آغاز تحصیل دانشجویان از بهمن ماه سال جاری است و در موارد خاص با موافقت واحد مربوطه می توانند در ترم مهرماه 92-91 نیز ثبت نام کنند.

دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد که در واحدهای بین الملل ثبت نام می کنند، می توانند در واحدهای دیگر دانشگاه آزاد اسلامی (به غیر از استان تهران و البرز) وفق مقررات میهمان شوند و ادامه میهمانی دانشجویان در ترم های بعدی مشروط به رضایتمندی از عملکرد علمی و عمومی آنها است.

 

پس از جمع آوری تقاضاهای دانشجویان، شورای جذب دانشجویان ایرانی خارج از کشور در خصوص اعتبار علمی دانشگاه محل تحصیل متقاضی در خارج از کشور و همخوانی واحدهای گذرانده شده در رشته و گرایش تحصیلی و توانمندی و سطح علمی دانشجویان متقاضی، بررسی و ارزیابی لازم را انجام می دهد و بر این اساس یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را برای ادامه تحصیل متقاضی معرفی می کند.

 

انتقال این افراد از واحدهای تعیین شده به واحدهای دیگر تا پایان تحصیل ممنوع است.

 

 

تغییر شرایط میزان شهریه دانشجویان متقاضی انتقال به داخل
اخبار روزنامه ها