افزايش جذب دانشجويان غير ايراني

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   26 آذر 1387-16 December 2008بازدید 1544


مديران روابط بين الملل دانشگاهها در بيانيه اي بر افزايش جذب دانشجويان غير ايراني و برگزاري دوره هاي مشترک با دانشگاههاي خارج تأکيد کردند. در بيانيه نشست مديران روابط بين الملل دانشگاهها بر ضرورت يافتن ساز و کارهاي همه جانبه براي گسترش همکاريهاي بين المللي در ابعاد مختلف آن، لزوم بحث و بررسي و ورود هوشمندانه به عرصه چالش ميان جهاني شدن و حفظ هويت مذهبي و ملي در عرصه همکاريهاي علمي بين المللي، تأکيد بر افزايش جذب دانشجويان غير ايراني و ضرورت تهيه ساز و کارها و زير ساختهاي لازم در اين زمينه تأکيد شد. تأکيد بر آموزش مستمر کارشناسان امور بين الملل دانشگاهها و مراکز پژوهشي به عنوان محور پي گيري و برنامه ريزي لازم، ارتباط منسجم با رايزنان علمي و سرپرستان دانشجويان ايراني در کشورهاي مختلف، لزوم تشکيل کارگروه آموزشي براي سامان دهي و تقويت پايگاه اطلاع رساني دانشگاهها و مراکز پژوهشي نيز برخي ديگر از موارد عنوان شده در اين بيانيه است. مديران روابط بين الملل دانشگاهها همچنين بر بازنگري بر قانون حق مأموريتهاي خارج از کشور، لزوم بازنگري در مصوبه نحوه نظارت بر سفرهاي خارجي کارکنان دولت با هدف همسان سازي در صدور مجوز براي شرکت در همايش ها و کارگاه هاي بين المللي، اولويت بندي در همکاري علمي بين المللي و استفاده کامل از ظرفيت هاي کشورها نيز تأکيد کردند. استقبال از برگزاري دوره هاي مشترک با دانشگاه هاي خارجي، تأکيد بر استفاد از ظرفيتهاي ايرانيان و فرهيختگان مقيم خارج از کشور، تأکيد بر ضرورت گسترش همکاري هاي علمي بين المللي با سازمانها و نهادهاي علمي بين المللي، تأکيد بر تعيين مراجع داخلي (Focal Points) براي سازمانهاي علمي بين المللي در دانشگاهها و مراکز پژوهشي و تأکيد دانشگاهها و مراکز پژوهشي بر گسترش زبان، ادبيات فارسي و ايران شناسي در دانشگاههاي خارج از کشور در قالب همکاري مستقيم بين دانشگاهي نيز ساير مواردي است که در بيانيه مديران روابط بين الملل دانشگاهها عنوان شده است. سومين نشست مديران بين الملل دانشگاهها و مراکز پژوهشي کشور ارديبهشت ماه 1388 برگزار مي شود.

اخبار روزنامه ها