تصويب برنامه حمايت از دانشجويان دکتري ايراني مشغول به تحصيل در هند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   08 دی 1387-28 December 2008بازدید 1805


در راستاي توسعه فناوري نانو و تلاش براي انتقال و انتشار علم و فناوري‌نانو، ستاد ويژۀ توسعۀ فناوري‌نانو، دانشجويان دکتري ايراني را که در دانشگاه‌هاي هند مشغول به تحصيل هستند و در حوزۀ فناوري‌نانو فعاليت مي‌کنند، مورد حمايت تشويقي قرار مي‌دهد. گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسکانيوز" اين برنامه با هدف افزايش تعاملات علمي و فناوري بين کشورهاي ايران و هند، و توسعۀ فناوري‌نانو اجرا مي‌شود. اين برنامه به صورت آزمايشي با کشور هند اجرا مي‌شود.

اخبار روزنامه ها