ممنوعيت اتباع خارجي براي شرکت در کنکورسراسري88

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   12 بهمن 1387-31 January 2009بازدید 1578


ممنوعيت اتباع خارجي براي شرکت در کنکورسراسري88 معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام اتباع عراقي و افغاني بر اساس اعلام صريح اداره کل اتباع در کنکورهاي سراسري ممنوع است. ابراهيم خدايي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پذيرش اتباع خارجي در کنکورهاي سراسري و کارشناسي ارشد گفت: در دفترچه هاي راهنماي کنکور نيز درج شده است که اتباع خارجي نمي توانند در کنکور سراسري ثبت نام کند. وي اظهار داشت: ثبت نام در کنکور کارشناسي ارشد اتباع خارجي ممنوعيت ندارد و آنها مي توانند در صورت دارا بودن شرايط اقدام به ثبت نام کنند. معاون سازمان سنجش گفت: شرايط عمومي و اختصاصي اتباع خارجي در کنکور کارشناسي ارشد در دفترچه هاي کنکور درج شده است.

اخبار روزنامه ها