وزیرعلوم جدید زیرساختهای لازم برای جذب دانشجوی خارجی را فراهم کند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   05 تیر 1392-26 June 2013بازدید 1070وزیرعلوم جدید زیرساخت های لازم برای جذب دانشجوی خارجی را فراهم کند

بنیانگذار دانشگاه علوم پایه زنجان گفت: دانشگاه‌ها در جذب دانشجوی خارجی و ارتباطات بین المللی ضعیف عمل کرده اند وزیر علوم جدید زیرساخت های لازم را برای افزایش تعاملات بین المللی و جذب دانشجوی خارجی ایجاد کند.

پرتال دانشگاهی به نقل از یوسف ثبوتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه وزیر علوم دولت یازدهم باید چه ویژگی های داشته و چه فعالیت هایی را انجام دهد، گفت: دانشگاه‌های ما بیش از اندازه امنیتی هستند این باعث می شود اساتید، دانشجویان و کارمندان نتوانند فعالیت خلاقانه ای داشته باشند، بسیاری از مدیران دانشگاهی شرایط و الزامات سمتی را که در آن فعالیت می کنند ندارند.

وی ادامه داد: مقررات وزارتخانه بیش از حد است و سیستم کارمندی آن چابک نیست، بیشتر فعالیت های وزارت علوم در چند سال اخیر به نظارت و حراست اختصاص داده شده است که باید در دولت جدید جای خود را به ارزیابی اختصاص داده و بررسی شود که کجا کارها درست انجام می شود و کجا ایراد دارد تا هرچه سریع تر اشکالات موجود رفع شود.

بنیانگذار دانشگاه علوم پایه زنجان افزود: اگر ادعا می کنیم 4 میلیون دانشجو داریم باید یک صدم آن هم دانشجوی خارجی داشته باشیم این درحالی است که تعداد دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌ها جذب شده اند تعداد اندکی هستند، در این دولت و دولت های قبل برای جذب دانشجویان خارجی سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارتباطات بین الملی دانشگاه‌های ما بسیار ضعیف است که وزیر علوم جدید باید زیرساخت های لازم را برای افزایش ارتباطات بین المللی و جذب دانشجویان خارجی ایجاد کند.

استاد فیزیک دانشگاه علوم پایه زنجان افزود: وزیر علوم جدید باید بدنه وزارت علوم را کوچک کرده و دانشگاه‌ها را از امنیتی بودن خارج کند و مدیرانی که منصوب می کند مدیرانی باشند که شاخص های علمی داشته باشند، باید بورکراسی وزارتخانه کاهش یافته و وظیفه وزارت علوم به ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی اختصاص یابد.


دانشجوی خارجی جذب دانشجوی خارجی جذب دانشجوی خارجی از سوی وزیر علوم
اخبار روزنامه ها