الزام دانشگاه آزاد به پذیرش دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج از کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   10 فروردین 1388-30 March 2009بازدید 1933


الزام دانشگاه آزاد به پذیرش دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج از کشور دانشگاه آزاد اسلامی ملزم شده است که 10 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد بین المللی این دانشگاه در قشم را به دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در رشته های علوم پزشکی اختصاص دهد. دکتر سیدامیرمحسن ضیایی - مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجوز پذیرش دانشجویان علوم پزشکی در واحد بین المللی دانشگاه آزاد در قشم پیش از این از سوی وزارت بهداشت به این دانشگاه اعطا شده است. وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد ملزم شده است که دانشجویان انتقالی از خارج را بر اساس دستورالعمل واحدهای بین المللی خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی بپذیرد. ضیایی در خصوص تغییرات دفترچه کنکور علوم پزشکی دانشگاه آزاد یادآور شد: دانشگاه آزاد تعامل بیشتری با وزارت بهداشت داشته است و دفترچه کنکور دانشگاه آزاد در بخش ظرفیتهای پزشکی قبل از چاپ به وزارت بهداشت داده شد. البته برخی تغییرات نیز باید دوباره در بخش ظرفیتها و رشته شهرها اعمال شود. وی خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات در راستای استانداردسازی عملکرد واحدهای آموزشی است که به آموزش در رشته های علوم پزشکی می پردازند و خوشبختانه دانشگاه آزاد نیز اعلام آمادگی کرده است که بازدیدهای وزارت بهداشت به منظور ارتقای کیفیت واحدهای علوم پزشکی این دانشگاه ادامه یابد.

اخبار روزنامه ها