جذب دانشجوي خارجي در ظرفيت‌هاي خالي دانشگاه‌ها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   03 اردیبهشت 1388-23 April 2009بازدید 1479


وجود250 هزار ظرفيت خالي در دانشگاه‌ها جذب دانشجوي خارجي در ظرفيت‌هاي خالي دانشگاه‌ها ايجاد 12 واحد بين‌الملل در دانشگاههاي بزرگ كشور وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري از برنامه وزارت علوم براي جذب دانشجوي خارجي در ظرفيت‌هاي خالي دانشگاه‌هاي كشور، ايجاد واحد بين‌الملل در 12 دانشگاه بزرگ كشور و وجود 250 هزار ظرفيت خالي در دانشگاه‌هاي كشور براي پذيرش دانشجو خبر داد. به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد مهدي زاهدي در حاشيه‌ جلسه‌ هيات دولت با بيان اينكه وزارت علوم در جهت پذيرش دانشجويان خارجي در مقطع كارداني و كارشناسي مشكلي ندارد، گفت: امسال براي اولين بار250 هزار ظرفيت خالي در دانشگاهها وجود دارد و دانشجويان خارجي مي‌توانند با توجه به اين ظرفيت‌ها در دانشگاههاي ايران ادامه تحصيل دهند. وي با اشاره به فعاليت‌ها و برنامه‌هاي وزارت علوم در سال 88، گفت: در اين راستا چهار محور كيفيت در آموزش، هدفمندي در آموزش، بسترسازي فناوري و تحرك فرهنگي را مدنظر داريم كه البته در اينها بحث اصلاح الگوي مصرف به عنوان يك موضوع اساسي مطرح شده است. وزير علوم با بيان اينكه ظرفيت دانشگاه ما امسال 5/1 ميليون نفر است، گفت: اين در حاليست كه تعداد داوطلبان ما يك ميليون و 250 هزار نفر است و ما حدود 250 هزار ظرفيت خالي داريم و مي‌توانيم دانشجويان خارجي را پذيرش كنيم، البته واحدهاي مجازي ما نيز در اين ارتباط فعال شده‌اند. زاهدي در خاتمه با اشاره به فعاليتهاي علمي بين‌المللي دانشگاهها، تصريح كرد: در 12 دانشگاه بزرگ كشور واحد بين‌الملل راه‌اندازي شده است و طي آن دانشگاههاي بزرگ براي جذب دانشجوي خارجي تبليغات انجام مي‌دهند و ما اميدواريم بتوانيم با توجه به اين ظرفيت دانشجويان خارجي را پذيرش كنيم.

اخبار روزنامه ها