تاسيس رشته کارشناسي زبان فارسي ويژه دانشجويان غيرايراني در دانشگاه امام خميني(ره)

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   27 اردیبهشت 1388-17 May 2009بازدید 1344


تاسيس رشته کارشناسي زبان فارسي ويژه دانشجويان غيرايراني در دانشگاه امام خميني(ره)

پس از انجام پژوهش ها و رايزني هاي علمي و با موافقت وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ، رشته زبان فارسي، در مقطع کارشناسي، ويژه دانشجويان غير ايراني براي اولين بار در کشور در دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) تاسيس گرديد. برنامه واحدهاي درسي اين رشته به گونه اي طراحي شده که مهارت هاي چهارگانه زباني و گزيده اي از ادبيات فارسي را به صورت کاربردي آموزش دهد و دانش آموختگان آن توانمندي بايسته را براي ورود به بازار کار، اشتغال به ترجمه و پژوهش تطبيقي و نيز آموزش عمومي زبان فارسي در خارج از ايران کسب کنند. http://ikiu.ac.ir/farsi/public/showcontent.php?id_CNT=594&id_PG=home
اخبار روزنامه ها