جذب دانشجوي خارجي در دانشگاه آزاد اسلامي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   30 اردیبهشت 1388-20 May 2009بازدید 1366


جذب دانشجوي خارجي در دانشگاه آزاد اسلامي

معاون امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي گفت: با توجه ظرفيتهاي مناسبي که براي تحصيل در کشور ما وجود دارد برنامه ريزي هاي ويژه اي در معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد انجام شده تا امکان حضور

دانشجويان خارجي

در اين دانشگاه فراهم شود. دکتر محمود محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: دانشجويان خارجي از دو طريق مي توانند در دانشگاه آزاد به ادامه تحصيل مشغول شوند. اول به صورت بورسيه که در چارچوب مقررات وزارت علوم انجام مي شود و دوم به صورت آزاد که خود دانشجويان مي توانند اقدام کنند. معاون امور بين الملل دانشگاه آزاد تاکيد کرد: با توجه به اين که برخي از دانشگاههاي سراسري اعلام کرده اند که دانشجوي بورسيه از کشورهاي عراق و افغانسان نمي گيرند ماموريت جذب اين افراد از سوي وزارت علوم به دانشگاه آزاد واگذار شده است. محمدي ادامه داد: در حال حاضر تنها 600 تا 700 دانشجوي خارجي در دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل مي کنند که با توجه به پتانسيل بالاي دانشگاه آزاد اين تعداد افزايش خواهد يافت. وي اظهار داشت: راه اندازي واحدهاي دانشگاه در مناطق آزاد مانند قشم و بندرانزلي و جذب دانشجوي خارجي در اين واحدها در همين راستا در برنامه ريزي هاي آينده دانشگاه آزاد سلامي قرار گرفته است. معاون امور بين الملل داشگاه آزاد خاطرنشان کرد: مذاکره با مراکز تحقيقاتي کشورهاي بزرگ دانشگاه مانند انگليس و فرانسه و راه اندازي واحدهاي بين المللي جديد در کشورهاي تاجيکستان، سوريه، عراق و افغانستان نيز دستور کار معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد قرار گرفته است.
اخبار روزنامه ها