پذيرش بيش از پنج هزار دانشجوي خارجي در دانشگاه تربيت مدرس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   04 خرداد 1388-25 May 2009بازدید 1415


پذيرش بيش از پنج هزار دانشجوي خارجي در دانشگاه تربيت مدرس

رئيس دانشگاه تربيت مدرس از پذيرش بيش از پنج هزار

دانشجوي خارجي

در بيش از 110 رشته واحدهاي بين الملل دانشگاه تربيت مدرس خبر داد. فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال اين هستيم که تا 10 سال آينده 5 هزار دانشجوي خارجي را در بيش از 110 رشته در واحد بين الملل دانشگاه تربيت مدرس جذب کنيم. وي بيان داشت: در مهر امسال 50 تا 200 دانشجوي جديد در واحد بين الملل دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته خواهند شد که اين دانشجويان يا با هزينه شخصي تحصيل خواهند کرد يا با هزينه دولت کشورشان بورسيه خواهند شد. رئيس دانشگاه تربيت مدرس در رابطه با دانشجويان در حال تحصيل در بخش بين الملل دانشگاه گفت: در حال حاضر نزديک به 120 دانشجو در حال تحصيل در اين حوزه داريم. وي ادامه داد: اين دانشجويان در رشته هاي متفاوتي مانند صنايع، مديريت، IT و زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه تربيت مدرس مشغول به تحصيل هستند. دانشجو افزود: دانشجويان مشغول به تحصيل در واحد بين الملل دانشگاه تربيت مدرس از کشورهاي مختلفي مانند اسپانيا، فرانسه، سوريه، افغانستان، کويت و عراق هستند. http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=884944
اخبار روزنامه ها