سومین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور برگزار می شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   20 تیر 1388-11 July 2009بازدید 1368


سومین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور برگزار می شود

سومین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور 20 تیرماه با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و وزرای علوم، بهداشت و امور خارجه در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی

دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور

با حضور دکتر علی لاریجانی افتتاح می شود. همچنین میزگرد مشترک وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه در محل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می شود. سومین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور از 20 تا 26 تیرماه جاری در تهران و مشهد برگزار خواهد شد.
اخبار روزنامه ها