افزايش 20 درصدي مقرري دانشجويان غيرايراني شاغل به تحصيل در ايران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   17 امرداد 1388-08 August 2009بازدید 1349


افزايش 20 درصدي مقرري دانشجويان غيرايراني شاغل به تحصيل در ايران

مقرري دانشجويان غيرايراني شاغل به تحصيل در ايران 20 درصد افزايش يافت. مدير کل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با توافق نهايي وزير علوم مقرري

دانشجويان غير ايراني

شاغل به تحصيل در ايران 20 درصد افزايش يافت. حسن مسلمي نائيني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين دانشجويان مي توانند از نيمه دوم سال تحصيلي جاري مقرري خود را با حداقل 20 درصد افزايش دريافت کنند. وي اظهار داشت: اين افزايش مقرري به تمام دانشجويان بورسيه غير ايراني در تمامي مقاطع تحصيل اعم از مجرد و متأهل تعلق مي گيرد. مدير کل امور دانشجويان داخل وزارت علوم گفت: مقرري اين دانشجويان ماهيانه و ميزان آن بر اساس مقطع، رشته و دانشگاه پرداخت مي شود. http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=925210
اخبار روزنامه ها