اعلام نتايج پذيرش اوليه داوطلبان غيرايراني متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه امام خميني (ره)

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   18 امرداد 1388-09 August 2009بازدید 2076


اعلام نتايج پذيرش اوليه داوطلبان غيرايراني متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه امام خميني (ره)

ارائه اصل مدارک (اعم ازآخرين مدرک تحصيلي، ريز نمرات و گذرنامه يا کارت اقامت معتبر) براي پذيرفته شدگان به هنگام ثبت نام اوليه، الزامي است. اسامي پذيرفته شدگان غير ايراني متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه بين المللي امام خميني قابل توجه پذيرفته شدگان غيرايراني دانشگاه: · پذيرفته شدگان نخبه(بدون شهريه)و عادي از تاريخ اعلام نتايج تا پايان وقت اداري31/5/88 مهلت دارند براي ثبت نام اوليه به واحد پذيرش به نشاني: قزوين، بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)، مجتمع خوابگاههاي دانشگاه، مرکز آموزش زبان فارسي، واحد پذيرش دانشجويان غيرايراني مراجعه نمايند، در غير اين صورت، پذيرش آنان ملغي خواهد شد. · ثبت نام قطعي و آغاز به تحصيل پذيرفته شدگان، منوط به گذراندن مراحل پذيرش نهايي در وزارت علوم و اخذ و ارائه رواديد تحصيلي است. بديهي است اين روند پس از انجام ثبت نام اوليه آغاز خواهد گرديد. · پذيرفته شدگان عادي براي ثبتنام اوليه بايد شهريه آموزشي يک نيمسال تحصيلي را (برحسب نوع مقطع پذيرفته شده) که در بخش شهريه هاي تحصيلي سايت پذيرش دانشجويان غيرايراني ذکر شده، به حساب دانشگاه واريز نمايند درغيراين صورت، ثبت نام اوليه و مراحل پذيرش قطعي در مورد آنان انجام نخواهد شد. · براي استخراج نرخ برابري ارز و واريز مبلغ شهريه به ريال ايران، به سايت بانک مرکزي http://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx در روز پرداخت مراجعه نماييد. · وجه واريزي در صورت انصراف داوطلب بعد از ثبت نام، به هيچ عنوان مسترد نميشود. · در صورت عدم ارائه مجوز پذيرش به داوطلب از سوي وزارت، 90 % وجه واريزي قابل استرداد است. · داوطلباني که قبلاً هزينه کارشناسي مدارک را نپرداخته اند و يا اصل رسيد بانکي را ارائه نداده اند، بايد به هنگام ثبت نام اوليه علاوه بر پرداخت شهريه آموزشي يک نيمسال تحصيلي، هزينه کارشناسي مدارک را نيز، طبق جدول زير واريز نموده، اصل رسيد را ارائه نمايند. مقطع تحصيلي مبلغ کارشناسي 000/150 ريال کارشناسي ارشد 000/300 ريال دکترا 000/450 ريال مشخصات حساب : نام بانک: تجارت ، شماره حساب: 2100134090 ، نام صاحب حساب: دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) پذيرفته شدگاني که در ديگر مراکز دانشگاهي ايران شاغل به تحصيل مي باشند، به هنگام ثبت نام اوليه علاوه بر واريز مبلغ ثبت نام، بايد نامه انصرافي از دانشگاه محل تحصيل خود را نيز به همراه اصل مدارک ذکر شده، ارائه نمايند. ·اسامي داوطلبان عادي جايگزين نخبه(بدون شهريه) و ذخيره هاي جايگزين داوطلبان عادي، پس از پايان تاريخ 31/5/88 در همين سايت اعلام خواهد گرديد. خواهشمند است از مراجعه حضوري، يا تماس تلفني در اين خصوص جداً خودداري گردد. · عدم مراجعه پذيرفته شدگان نخبه(بدون شهريه) تا پايان تاريخ ثبت نام اوليه، به معني انصراف آنان تلقي خواهد شد و پذيرفته شدگان عادي به ترتيب اولويت جايگزين ميگردند.عدم مراجعه پذيرفته شدگان عادي تا پايان تاريخ ثبت نام اوليه، به معني انصراف آنان تلقي خواهد شد و پذيرفته شدگان ذخيره به ترتيب اولويت جايگزين مي گردند. http://ikiu.ac.ir/farsi/public/showcontent.php?id_CNT=649&id_PG=home
اخبار روزنامه ها