دوره فارسي آموزي دانشجويان خارجي در دانشگاه سمنان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   10 شهریور 1388-01 September 2009بازدید 1389


دوره فارسي آموزي دانشجويان خارجي در دانشگاه سمنان

دوره فارسي آموزي

دانشجويان خارجي

در دانشگاه سمنان تير ماه امسال شهر سمنان ميزبان تعدادي از دانشجويان كشور سوئد شركت كننده در دوره فارسي آموزي دانشگاه سمنان بود. اين دانشجويان كه پيش از اين در دوره مقدماتي زبان فارسي در دانشگاه اوپسالاي سوئد شركت كرده بودند ، موفق به گذراندن دوره تكميلي در چهار بخش نگارش ، دستور زبان ، مكالمه و تاريخ زبان فارسي كه به همت مديريت دفتر همكاريهاي بينالمللي دانشگاه سمنان برگزار گرديد ، شدند. برنامههايي نظير بازديد از مراكز تاريخي و سياحتي سمنان از جمله برنامههاي جنبي اين دوره بود. يادآور مي شود ، دانشگاه سمنان داراي رشته زبان و ادبيات فارسي از مقطع كارشناسي تا دكتري بوده و كرسي رشته زبان و ادبيات فارسي توسط اين دانشگاه در دانشگاههاي دمشق و تشرين كه از دانشگاه هاي بزرگ و معتبر سوريه مي باشند ايجاد گرديده است . http://semnan.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=401
اخبار روزنامه ها