شرایط اولیه پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاههای داخل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   09 آبان 1388-31 October 2009بازدید 1595


شرایط اولیه پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاههای داخل

شرط سنی برای ورود به دانشگاههای ایرانی به گزارش خبرنگار مهر، حداکثر سن برای متقاضیان در کارشناسی 22 سال، در مقطع کارشناسی (رشته ادبیات فارسی و الهیات) 26 سال، برای مقطع کارشناسی ارشد 28 سال، برای مقطع کارشناسی ارشد (رشته ادبیات فارسی و الهیات) 30 سال، برای مقطع دکتری 33 سال و برای مقطع دکتری (رشته ادبیات فارسی و الهیات) 35 سال در نظر گرفته شده است. حداقل معدل مقطع قبلی برای طرح درخواست ادامه تحصیل حداقل معدل کتبی برای مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی 12.5، برای مقطع کارشناسی رشته های فنی مهندسی و علوم پایه 14، برای مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی 15، برای مقطع کارشناسی ارشد فنی مهندسی و علوم پایه 14 و برای مقطع دکتری 16 است. مدارک مورد نیاز جهت درخواست پذیرش فرم پذیرش تکمیل شده، تصویر مدارک تحصیلی و ریز نمرات مقاطع قبلی که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده باشد، 2 قطعه عکس، تصویر صفحات گذرنامه، ارائه سه توصیه نامه از اساتید مقطع قبلی ( برای متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا) و درخواست کتبی مبنی بر تحصیل در ایران مدارک مورد نیاز جهت درخواست پذیرش است.
اخبار روزنامه ها