برنامه جديد پيام نور براي جذب دانشجويان خارجي و تاسيس واحد بين الملل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   30 آبان 1388-21 November 2009بازدید 1492


برنامه جديد پيام نور براي جذب دانشجويان خارجي و تاسيس واحد بين الملل

برنامه جديد پيام نور براي جذب دانشجويان خارجي/ تاسيس واحد بين الملل رئيس دانشگاه پيام نور گفت: مشغول برنامه ريزي و تدوين ضوابط جديدي براي جذب دانشجويان خارجي به خصوص از طريق واحدهاي بين المللي هستيم. حسن زياري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر واحدهاي دانشگاه پيام نور در 10 کشور پذيراي دانشجويان از 54 کشور جهان هستند. وي افزود: هر چند در مراکز دانشگاه پيام نور دانشجويان خارجي نيز مشغول به تحصيل هستند اما اغلب دانشجويان ايرانياني هستند که در خارج از کشور زندگي مي کنند. رئيس دانشگاه پيام نور گفت: ما طبق برنامه هاي خود به دنبال جذب دانشجويان خارجي هستيم و از اين رو قصد داريم با يک برنامه ريزي جديد و از طريق ايجاد واحدهاي بين الملل در اين زمينه اقدام کنيم. وي افزود: در حال حاضر چند واحد بين المللي در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که هنوز در مراحل اوليه به سر مي برند. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=986769
اخبار روزنامه ها