آمار دانشجویان خارجی داخل کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   10 بهمن 1388-30 January 2010بازدید 2613


آمار دانشجویان خارجی داخل کشور

معاون دانشجویی وزارت علوم مشکلات توسعه تشکیلاتی را عامل عدم تاسیس دفتر امور دانشجویان غیر ایرانی در وزارت علوم دانست و از عدم ثبت تعدادی از دانشجویان غیر ایرانی پذیرش شده توسط دانشگاهها در آمار دانشجویان غیر ایرانی خبر داد. محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر درباره تصمیماتی که از گذشته برای راه اندازی دفتر امور دانشجویان غیر ایرانی مطرح می شد نیز گفت: پیگیری امور دانشجویان غیر ایرانی در اداره کل امور دانشجویان داخل انجام می شود اما بنا بر اهمیت موضوع دانشجویان غیر ایرانی گفته می شد که دفتری مستقل در این رابطه راه اندازی شود. وی افزود: مشکلات توسعه تشکیلاتی هنوز اجازه راه اندازی دفتری مستقل برای امور دانشجویان غیر ایرانی را فراهم نکرده است اما تغییراتی که در آئین نامه و تعداد بورسیه دانشجویان غیر ایرانی از سال 84 ایجاد شد نشان می دهد نگاه ویژه ای در اداره کل امور دانشجویان داخل به دانشجویان غیر ایرانی می شود. معاون دانشجویی وزارت علوم خاطرنشان کرد: وقتی دانشگاههای کشور خود به خود مستقل و خودکفا می شوند و اموراتشان را خودشان می گذرانند مشغله اداره کل دانشجویان داخل کمتر می شود و از نظر فکری و زمانی فرصت پیدا می کند تا بیشتر به دانشجویان غیر ایرانی بپردازد. ملاباشی تعداد دانشجویان غیر ایرانی ثبت شده در دانشگاههای کشور با در نظر گرفتن دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در جامعه المصطفی را حدود 15 هزار دانشجو اعلام کرد و به مهر گفت: حدود 12 هزار دانشجوی غیر ایرانی در جامعه المصطفی شاغل به تحصیل هستند. وی از تعدادی دانشجوی غیر ایرانی ثبت نشده نام برد و گفت: دانشگاهها موظف هستند هر دانشجوی غیر ایرانی که پذیرش می کنند به وزارت علوم نیز اطلاع دهند تا وزارت علوم آنها را در جمع آمار خود حساب کند اما گاهی اوقات اگر کوتاهی در این مورد صورت گیرد و دانشجویی وجود داشته باشد و ثبت آماری نشده باشد، آنگاه از آن تحت عنوان دانشجوی غیر ایرانی ثبت نشده نام برده می شود. معاون دانشجویی وزارت علوم تعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشور که در آمار وزارت علوم ثبت نشده اند را قابل توجه ندانست.
اخبار روزنامه ها