واگذاري اختيار پذيرش دانشجويان ايراني خارج كشور به دانشگاهها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   17 اسفند 1388-08 March 2010بازدید 1772


واگذاري اختيار پذيرش دانشجويان ايراني خارج كشور به دانشگاهها

مدير كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و فناوري از واگذاري اختيارات بيشتر به دانشگاهها در انتقال دانشجويان ايراني داشگاههاي خارج به داخل خبر داد. مجتبي بذرافشان در گفتگو با مهر افزود : آئين نامه هاي انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور به داخل در اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم در دست بازنگري است و آئين نامه جديدي براي اين منظور تدوين مي شود. وي اظهار داشت : بر اساس اين آئين نامه اختيارات بيشتري به دانشگاهها در پذيرش دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارج از كشور داده مي شود و متقاضيان مستقيم مي توانند براي انتقال به دانشگاهها مراجعه كنند. مديركل امور دانشجويان داخل وزارت علوم گفت : اين آئين نامه تا آخر اسفند ماه نهايي و براي اجرا در سال جديد تحصيلي به دانشگاهها ابلاغ مي شود
اخبار روزنامه ها