درخواست نامشروع آذربایجان از دانشجویان دختر ایرانی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   13 اردیبهشت 1389-03 May 2010بازدید 3443


درخواست نامشروع آذربایجان از دانشجویان دختر ایرانی

به گزارش «شیعه نیوز»به نقل از خبر رسانی زنان،اخیراً مقامات کشور جمهوری آذربایجان برای صدور کارت اشتغال به تحصیل برای دانشجویان دختر ایرانی در آن کشور درخواست عکس بدون پوشش اسلامی (بدون روسری و مقنعه) کرده‌اند که این امر با اعتراض و نارضایتی دانشجویان ایرانی همراه بوده است. بنابراین خبردولت جمهوری آذربایجان همچنین برای آن تعداد از اتباع ایرانی که در آن کشور مشغول تحصیلند، ظاهراً به منظور سهولت در کار دانشجویان به هنگام تردد به جای گذرنامه اقدام به صدور کارت‌هایی به نام گرین کارت کرده که عکس دارندگان کارت‌ها بر روی آن الصاق می‌شود.
اخبار روزنامه ها