وضعیت فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج کشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 1884


وضعیت فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج کشور

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل شورای سیاستگذاری فعالیت فرهنگی دانشجویان خارج از کشور خبر داد و گفت: نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد نیز در این شورا درگیر هستند. جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های فرهنگی وزارت علوم برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور افزود: ما در نظر داریم با ارسال بسته های فرهنگی ارتباطاتمان را با دانشجویان ایرانی خارج از کشور قوی تر کنیم. رایزنان علمی خارج از کشور نیز از بسته های فرهنگی استقبال کرده اند. وی با بیان اینکه اولویت اصلی ما برای این منظور، دانشجویان بورسیه است گفت: به دلیل اینکه این دسته از دانشجویان پس از ورود به کشور در دانشگاهها تدریس می کنند رسیدگی به امور فرهنگی آنها در اولویت قرار دارد. مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در خصوص وضعیت فعلی فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفت: نمی توان برخی از مشکلات را نادیده گرفت. در خارج از کشور نیز به دلیل وجود هجمه های فرهنگی ممکن است دانشجویان دچاز لغزش هایی شوند اما بر اساس آنچه رصد شده دانشجویان خارج از کشور به ویژه بورسیه تعلق خاصی به هویت ایرانی و اسلامی بودن خود دارند. وی با بیان اینکه به گفته رایزنان خارج از کشور ما در زمینه فرهنگی برای دانشجویان خارج از کشور به شدت در مضیقه هستیم، افزود: لذا باید این روحیه را در آنها تقویت کرد هر چه فعالیت فرهنگی ما قوی تر باشد احساس تعلق این افراد نیز بیشتر می شود
اخبار روزنامه ها