جزئيات پرداخت شهريه دانشجويان ايراني خارج از كشور به دانشگاه‌هاي داخل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   11 آبان 1389-02 November 2010بازدید 2542


بذرافشان تشريح كرد؛

جزئيات پرداخت شهريه دانشجويان ايراني خارج از كشور به دانشگاه‌هاي داخل

خبرگزاري فارس: مدير‌كل دانشجويان داخل وزارت علوم جزئيات پرداخت شهريه دانشجويان ايراني خارج از كشور به داخل را تشريح كرد. به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، محمد بذرافشان مقدم مدير‌كل دانشجويان داخل وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري ظهر امروز سه‌شنبه در نشستي خبري با بيان اينكه آيين‌نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه‌هاي خارج به دانشگاه‌هاي كشور تا دوشنبه هفته آينده ابلاغ مي‌شود، افزود: براساس اين آيين‌نامه متقاضيان مي‌توانند يا به صورت حضوري به دانشگاه‌هاي كشور مراجعه كنند يا به صورت اينترنتي به سايت وزارت علوم مراجعه كرده و اقدام به ثبت‌نام كنند. وي گفت: دانشجوياني كه در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند به دو شيوه در حال تحصيل هستند يا با هزينه شخصي خود براي ادامه تحصيل رفته‌اند يا اينكه فرزند مأموران دولت هستند. مدير‌كل دانشجويان داخل وزارت علوم با بيان اينكه داوطلبان در زمان بررسي تقاضا بايد تصوير مدارك خود را ارايه دهند اما در زمان ثبت‌نام بايد اصل مدارك خود را ارايه دهند، اظهار كرد: اگر رشته تحصيلي دانشجوياني كه خواستار انتقال هستند، در دانشگاه‌هاي داخل وجود نداشته باشد، تقاضاي انتقال با تغيير رشته مطرح مي‌شود و اين افراد به نزديك‌ترين محل به منزل و نزديك‌ترين رشته به رشته تحصيلي خود انتقال مي‌يابند. بذرافشان افزود: دانشجوياني كه رشته تحصيلي آنها در دانشگاه‌هاي كشور وجود دارد اما آنها خواستار تحصيل در رشته‌اي ديگر هستند نيز، به رشته تحصيلي مشابه يا پايين‌تر از رشته تحصيلي خو منتقل مي‌شوند. وي با بيان اينكه انتقال دانشجويان بر اساس همطرازي دانشگاه‌هاي مبدا و مقصد صورت مي‌پذيرد، ادامه داد: دانشگاه‌هاي كشور به 5 قسمت دانشگاه‌هاي برتر، ساير دانشگاه‌هاي دولتي، دانشگاه‌هاي پيام‌نور و جامع علمي كاربردي، مؤسسات غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد و واحدهاي بين‌المللي تقسيم مي‌شوند. مدير‌كل دانشجويان داخل وزارت علوم خاطرنشان كرد:‌ براي هر دو دسته دانشجوياني كه در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند؛ چه آنهايي كه با هزينه شخصي خود براي ادامه تحصيل رفته‌اند و چه فرزندان و همسران مأموران دولت، شهريه‌هاي متفاوتي درنظر گرفته شده است. بذرافشان اظهار داشت: شهريه دانشجوياني كه با هزينه شخصي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور رفته‌اند، در 10 دانشگاه برتر كشور براساس مصوب هيئت امناي دانشگاه‌هاست كه اين شهريه براي فرزندان و همسران مأموران دولت حداكثر تا دو برابر شهريه دوره شبانه دانشگاه‌هاست. وي گفت: ‌شهريه دانشجوياني كه با هزينه شخصي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور رفته‌اند، در ساير دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم در مقاطع كارداني و كارشناسي حداكثر تا 2 برابر شهريه نوبت دوم است كه اين ميزان در دوره ارشد يك و نيم برابر شهريه نوبت دوم است. مدير‌كل دانشجويان داخل وزارت علوم تصريح كرد: شهريه دانشجوياني كه با هزينه شخصي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور رفته‌اند، در دانشگاه پيام‌نور و دانشگاه جامع علمي كاربردي تا 2 برابر شهريه دانشجويان همان دانشگاه و شهريه فرزندان و همسران مأموران دولت در اين دانشگاه‌ها، برابر با شهريه پرداختي دانشجويان همان دانشگاه است. بذرافشان در پايان گفت: شهريه اين دانشجويان در مؤسسات غيرانتفاعي و واحدهاي بين‌المللي در هر دو گروه برابر با شهريه دانشجويان دانشگاه است.
اخبار روزنامه ها