تحصیل دانشجویان 40 کشور دنیا در پزشکی ایران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   28 آبان 1389-19 November 2010بازدید 1503


محققی به مهر خبر داد:

تحصیل دانشجویان 40 کشور دنیا در پزشکی ایران

/ وضعیت خارجیها پس از بازگشت معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر از 40 کشور دنیا در دوره های مختلف علوم پزشکی در ایران تحصیل می کنند و ما در وزارت بهداشت شرایط این فارغ التحصیلان بعد از خروج از ایران را رصد کرده ایم. دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آسیب فروش دوره های تحصیلی در دانشگاههای بی کیفیت خارجی گفت: صنعت مقدس آموزش نباید به یک تجارت شوم و خلاف بدل شود و خوشبختانه نظام آموزشی ما از این موضوع مبرا است و تمام مدارک علوم پزشکی از اعتبار بین المللی برخودارند. آموزش در نگاه بین المللی صنعتی است که مبادلاتی در آن انجام می شود و این مبادلات در حالت مطلوب باید پیرو اخلاقیات و قوانین باشد. وی اضافه کرد: بر اساس این دو حکم، شرافت محیط های آموزشی نباید زیر پا گذاشته شود و صنعت مقدس آموزش نباید به یک تجارت شوم و خلاف بدل شود. محققی اظهار داشت: خوشبختانه نظام آموزشی ما از این موضوع مبرا است و به همین دلیل همه مدارکی که در دانشگاههای علوم پزشکی حتی دانشگاههای کوچک صادر می شود از اعتبار بین المللی برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از 40 کشور دنیا در دوره های مختلف علوم پزشکی در ایران تحصیل می کنند و ما در وزارت بهداشت نیز شرایط این فارغ التحصیلان بعد از خروج از ایران را رصد کرده ایم. معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: دانش آموختگان خارجی که به وطن خود بازگشته اند از کیفی ترین نیروهای انسانی هستند که در کشورهای خودشان خدمت می کنند و از آموزه های نظام سلامت ما بهره گرفته اند.
اخبار روزنامه ها