مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور افزايش يافت

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   23 آذر 1389-14 December 2010بازدید 2202


مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور افزايش يافت

بر اساس این مصوبه، دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در انگلستان که پیش از این 700 پوند انگلیس دریافت می‌کردند، با افزایش 30 درصدی مقرری ارزی،910 پوند انگلیس دریافت می‌کنند. ايلنا: دولت در راستای بهبود کیفی و کمی تسهیلات رفاهی دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور و به منظور ارتقای خدمات ارائه شده به آنها، با افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل خارج از کشور موافقت کرد. به گزارش ايلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (9) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور – مصوب 1364- مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور برای سال 1389 را تعیین کرد. بر این اساس، مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در آفریقای جنوبی از 650 یورو، با 15درصد افزایش به 748 یورو رسید. همچنین درآلمان نیز از 1000 یورو با 18 درصد افزایش، 1180 یورو شد. مقرری دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در اتریش نیز از 875 یورو با 20 درصد افزایش به 1050 یورو و در اسپانیا هم از 840 یورو، به 1008یورو رسید. بر این اساس، دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل درانگلستان هم که پیش از این 700 پوند انگلیس دریافت می‌کردند، با افزایش 30 درصدی مقرری ارزی،910 پوند انگلیس دریافت می‌کنند. دانشجویان شاغل به تحصیل در ایتالیا که در شهرهای رم، ‌میلان و تورینو هستند با افزایش 20 درصدی مقرری ارزی، 1116 یورو و در سایر شهرهای ایتالیا؛ 1080 یورو دریافت می‌کنند. بر اساس مصوبه دولت از این پس دانشجویان بورسیه مشغول به تحصیل در بلژیک نیز که پیش از این920 یورو دریافت می‌کردند با افزایش 25 درصدی 1150 یورو و افرادی که در چین حضور دارند از 600 یورو با 25 درصد افزایش، 750 یورو می‌گیرند. همچنین دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در روسیه ـ مسکو هم از این پس افزایش 50 درصدی مقرری ارزی خواهند داشت و 1027 یورو دریافت می‌کنند و دانشجویان شاغل به تحصیل در هند هم با افزایش 40 درصدی مقرری ارزی، 588 یورو دریافت خواهند کرد. بر اساس این مصوبه، افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور در سال 1389 از محل اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم،‌تحقیقات و فناوری تامین خواهد شد. این مصوبه از سوی محمد‌رضا رحیمی ، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
اخبار روزنامه ها