برترين کشورهاي اسلامي صادرکننده تکنولوژي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روزارسال شده در   03 اسفند 1389-22 February 2011بازدید 1117


رئيس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري در تشريح صادرات تکنولوژي پيشرفته جهاني، سهم گروهي از کشورها را در صدور تکنولوژي هاي پيشرفته اعلام کرد و گفت: 70 درصد صادرات تکنولوژي مربوط به کشورهاي پيشرفته است.
جعفر مهراد افزود: تکنولوژي پيشرفته شامل فرآورده هايي با تراکم تحقيق و توسعه بالا است در اين حوزه هوا فضا، رايانه، نرم افزار و خدمات مربوطه، الکترونيک، نيمه هادي ها، داروسازي، تجهيزات علمي و دستگاه هاي برقي عمدتاً به زير ساخت هاي فناورانه پيشرفته نياز دارند.
وي خاطرنشان کرد: صادرات تکنولوژي پيشرفته جهاني تخمين زده مي شود که در سال 2007 ميلادي ارزشي بيش از 7/1 تريليون دلار داشته است. در حدود 70 درصد از اين مقدار مربوط به کشورهاي پيشرفته است که در آن ميان 3/33 درصد متعلق به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، 1/13 درصد متعلق به آمريکا، 7 درصد متعلق به ژاپن و 3/6 درصد متعلق به کره جنوبي است.
چين بزرگترين صادرکننده تکنولوژي پيشرفته
مهراد يادآور شد: چين بزرگترين صادر کننده تکنولوژي پيشرفته است که تقريباً با يک پنجم کل صادرات تکنولوژي پيشرفته جهاني و دو سوم کل صادرات تکنولوژي پيشرفته کشورهاي در حال توسعه در عرصه فناوريهاي پيشرفته گام بر مي دارد.
سهم کشورهاي اسلامي از صادرات تکنولوژي
رئيس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري درباره کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي و ميزان سهم آنها در صادرات تکنولوژي هاي پيشرفته، گفت: در سطح کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي نبود زير ساخت مناسب و کافي از يک طرف و عدم ارائه آمار به سازمان هاي بين المللي از سوي ديگر بررسي صادرات تکنولوژي هاي پيشرفته را با مشکل مواجه ساخته است.
وي افزود: براساس آمارهاي موجود، کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي تنها 3/4 درصد صادرات تکنولوژي پيشرفته جهاني و 40/14 درصد کل صادرات تکنولوژي پيشرفته کشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص داده اند.
مالزي و اندونزي دارنده بيشترين سهم صادرات تکنولوژي کشورهاي اسلامي
مهراد خاطرنشان کرد: مالزي و اندونزي کشورهايي هستند که با هم 5/93 درصد از کل صادرات تکنولوژي پيشرفته کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي را در دست خود دارند. کشور مالزي با 6/64 ميليارد دلار 5/86 درصد از کل صادرات تکنولوژي پيشرفته جهان را در سطح کشورهاي سازمان کنفرانس اسلامي به خود اختصاص داده است. مالزي نهمين صادر کننده عمده فرآورده هايي با تکنولوژي بالا در جهان است سهم اين کشور از کل صادرات تکنولوژي پيشرفته جهان 7/3 درصد است.
وي اظهار داشت: قزاقستان با 5/1 ميليارد دلار صادرات تکنولوژي پيشرفته تقريباً 2 درصد از کل صادرات تکنولوژي پيشرفته کشورهاي سازمان کنفرانس اسلامي را به خود اختصاص داده است. قزاقستان از اين نظر سومين صادر کننده عمده فرآورده هاي تکنولوژي پيشرفته در بين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي است. صادرات تکنولوژي پيشرفته ساير کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي بين 100 تا يک ميليارد دلار است.
سهم کشورهاي آفريقايي از صادرات تکنولوژي
رئيس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري با اشاره به سهم کشورهاي آفريقايي در صادرات تکنولوژي هاي پيشرفته، گفت: در مناطقي مانند منطقه پائين صحراي آفريقا کشورهاي بنين، گينه و سودان حتي کمتر از 30 هزار دلار صادرات فرآورده هاي تکنولوژي پيشرفته دارند.
وي افزود: کشور ساحل عاج با 450 ميليون دلار جلوتر از ساير کشورهاي پائين صحراي آفريقا قرار دارد. اين کشور رتبه ششم صادرات فرآورده هاي تکنولوژي پيشرفته را در بين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در دست خود دارد.

اخبار روزنامه ها